งานครั้งที่ 4 การนำเสนอหัวข้อรายงานวิชาการ ม.2/8

รูปภาพของ benMontakan

คำชี้แจง  ให้นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ   5  คน ช่วยกันคิดหัวข้อรายงานวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการสุจริต  

เช่น    โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเรื่องการลอกข้อสอบ

แล้วเสนอหัวข้อกับครู โดยค้นหาข้อมูลจากในเว็บไซต์

 

 หายเหตุ

[สุด-จะ-หฺริด] (มค. สุจริต) น. ความประพฤติดี, ความประพฤติตามคลองธรรม, ความประพฤติซื่อตรงต่อหน้าที่.

อ้างอิงจาก  ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

รูปภาพของ tay10605

                                                       โรงเรียนสดใส ห่างไกลยาเสพติด                                                        
ด.ญ.กชกร วรรณประภา เลขที่36 ม.2/8

ด.ญ.จิราภา แหลมเขทอง เลขที่37 ม.2/8

ด.ญ.เจนจิรา ทองคำ เลขที่38 ม.2/8

ด.ญ.นภัสสร  เมฆจันทร์ เลขที่39 ม.2/8

ด.ญ.บุุษรญา  แดงสวัสดิ์  เลขที่ 40 ม.2/8

ด.ญ.วรพิมพ์ ตันเจริญ เลขที่44 ม.2/8

 

การไม่คุยในห้องสอบ

ด.ช.กฤตเมธ หาญโก่ย 2/8 เลขที่3

ด.ช.จักรพรรดิ์ งามขำ 2/8 เลขที่8

ด.ช.ชนะโชติ  สุขโสภณ  2/8  เลขที่10

ด.ช.พีรพล ช่วยความดี 2/8  เลขที่21

 ด.ช.สุรเดช  ศรีราชา 2/8  เลขที่30

การไม่คุยในห้องสอบ

ด.ช.กฤตเมธ หาญโก่ย 2/8 เลขที่3

ด.ช.จักรพรรดิ์ งามขำ 2/8 เลขที่8

ด.ช.ชนะโชติ  สุขโสภณ  2/8  เลขที่10

ด.ช.พีรพล ช่วยความดี 2/8  เลขที่21

 ด.ช.สุรเดช  ศรีราชา 2/8  เลขที่30

รูปภาพของ tay10605

ไม่ลอกข้อสอบ

ด.ชกรภัทร์  ธรรมสละ  เลขที่2  ม.2/8

ด.ช.ธนภัทร  ฉายบุญชู  เลขที่13 ม.2/8

ด.ช.ทรงยศ  เสือสมิง เลขที่12ม.2/8

ด.ช.เจษฏากรณ์  มุมทอง เลขที่9ม.2/8

วีรวิชญ์  จิรโชติจารุวงต์เ ลขที่18 ม2/8

รูปภาพของ benMontakan

เปลี่ยนชื่อตามนี้คะ  โครงการรณรงค์ไม่ทุจริตในห้องสอบ 

สิ่งที่นักเรียนต้องสืบค้นเพิ่มเติม

1. โครงการคืออะไร มีกี่แบบ อะไรบ้าง

2. การสื่อสัตย์สุจริตคืออะไร  มีข้อดี และข้อเสียอย่างไร

3. วิธีการทำโครงการ บอกเป็นขั้นตอน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์