งานครั้งที่ 4 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.4/IPA

รูปภาพของ benMontakan

คำชี้แจง   ให้นักเรียนสร้างบล็อก เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยค้นหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

3. แผงวงจรหลักและการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ 

4. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

แจ้งการส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

 

นาย กฤตภาส พุทธรักษา เลขที่ 3 ม.4IPA

http://www.thaigoodview.com/node/161029

น.ส. กรกนก จันทร์ประภาส  เลขที่ 7 ม.4IPA


http://www.thaigoodview.com/node/161323

นางสาว ณัฐชา  เจริญทรัพย์มณี ม.4/IPA เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/161032

นางสาวน้ำฝน วิเศษแสน 4/IPA 14

http://www.thaigoodview.com/node/161267

รูปภาพของ pan1419

http://www.thaigoodview.com/node/161319

น.ส.ณัฐณิชา  สรวมศิริ  ม.4/IPA  เลขที่  9

ชื่อ  น.ส.ศศิพิมล  วิไลลักษณ์  เลขที่11 ม.4IP-A 

http://www.thaigoodview.com/node/161296

นาย ภาณุพงศ์ วีรศรุต เลขที่6 ม.4/IPA

http://www.thaigoodview.com/node/161030

น.ส.อัญวีณ์ ชัยธนันต์เลิศ ม.4IPA เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/161325

รูปภาพของ BN Peeranut

นายพีรณัฐ งามยิ่งยวด ม.4/IPA เลขที่5

http://www.thaigoodview.com/node/161028

 

นางสาว จุฑารัตน์ โชตนา ม.4/IPA เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/161288

นายชนะสรณ์ คุณเวช ม.4IP-A เลขที่2

http://www.thaigoodview.com/node/161322

รูปภาพของ most24000

ชื่อ นาย พลเทพ ประโฉมศรี ม.4/IPA เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/161031

รูปภาพของ benMontakan

ชื่อ นายมานะ  รักชาติ เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/161027

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์