งานครั้งที่ 4 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.4/4

รูปภาพของ benMontakan

คำชี้แจง   ให้นักเรียนสร้างบล็อก เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยค้นหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

3. แผงวงจรหลักและการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ 

4. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

แจ้งการส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

รูปภาพของ Ben10959

http://www.thaigoodview.com/node/161761

นาย วัชรวิทย์ ศรีวัฒน์ ชั้น ม.4/4 เลขที่15

รูปภาพของ Ben10959

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

นาย วัชรวิทย์ ศรีวัฒน์ ชั้น ม.4/4 เลขที่15

รูปภาพของ ben10977

http://www.thaigoodview.com/node/161746

นางสาว สุวรรณา ม.4/4 ค่ะ

รูปภาพของ Apinan12

ส่งงาน  ธุมาวดี  แดงมณี  ม.4/4  เลขที่ 32

งานครั้งที่ 4 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.4/4

รูปภาพของ Apinan12

1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

3. แผงวงจรหลักและการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ 

4. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รูปภาพของ ben jaran12890

ส่งงานที่4 ครับ

นาย จรัญ จันทรอด ม.4/4 เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/node/161706

รูปภาพของ frame10918

http://www.thaigoodview.com/node/161628

นางสาวชญาณ์นันท์ ศิริพงษ์ เลขที่31 ม.4/4

อันนี้ส่งให้เพื่่อน เพื่อนเข้าระบบไม่ได้

รูปภาพของ frame10918

http://www.thaigoodview.com/node/161626

นางสาว กรองแก้ว พันธุมงคล เลขที่30 ม.4/4

รูปภาพของ Ben10820

http://www.thaigoodview.com/node/161625

นางสาวจันทนี จุลศรีไกรวัล

รูปภาพของ ben12892

http://www.thaigoodview.com/node/161618

นางสาว พิมพกานต์ ทองคำ เลขที่39

รูปภาพของ Ben10947

http://www.thaigoodview.com/node/161619

นายปกรณ์ เจียมตน ม.4/4 เลขที่ 12 ครับผม

รูปภาพของ Aunyamanee Kasemchotipan

http://www.thaigoodview.com/node/161617

นางสาวอัญมณี เกษมโชติพันธุ์ ม.4/4 เลขที่ 22

รูปภาพของ Ben10963

http://www.thaigoodview.com/node/161614

นาย สุเมธ ชุ่มชูจันทร์ เลขที่ 16 ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/161616

นายสรณ์ศิริ สมเจริญ ม.4/4 เลขที่ 11 รายงานตัวครับ

รูปภาพของ Atcharaporn Dumdee

http://www.thaigoodview.com/node/161615

นางสาว อัจฉราภรณ์  ดำดี เลขที่ 36 ม.4/4

รูปภาพของ jirachai

http://www.thaigoodview.com/node/161613

นายจิรชัย อำพนธ์ ม.4/4 เลขที่ 6

รูปภาพของ สิทธิพล ขันทอง

http://www.thaigoodview.com/node/161608 

นายสิทธิพล ขันทอง ม.4/4 เลขที่2 ครับผม.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์