งานครั้งที่ 4 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.4/IPB

รูปภาพของ benMontakan

คำชี้แจง   ให้นักเรียนสร้างบล็อก เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยค้นหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

3. แผงวงจรหลักและการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ 

4. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

แจ้งการส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

รูปภาพของ Nutcha Luesukkokchakorn

ส่งงานที่4ค่ะครู น.ส.ณัชชา ลือศักดิ์กชกร มอ4/ไอพีบี เลขที่11

http://www.thaigoodview.com/node/161487

รูปภาพของ pornnatchasuk

  นางสาว พรนัชชา สุขรัตน์อมรกุล เลขที่ 15 4ip-b

http://www.thaigoodview.com/node/161478

รูปภาพของ Napassorn Srichawana

นส.นภัสสร ศรีชวนะ เลขที่ 14 ชั้น 4 ip-b

http://www.thaigoodview.com/node/161476

รูปภาพของ Samita11132

สมิตา  สุระถา เลขที่ 17 ชั้น 4 IP-B ค่ะคุณครู

 

http://www.thaigoodview.com/node/161464

 

รูปภาพของ KalunUkanun

นายกาลัญญู บุญส่ง เลขที่5 ม.4ipb

http://www.thaigoodview.com/node/161458

ส่งงานครับ

นายภัคสุ แสงสว่าง ม.4 IP-B  เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/161454

รูปภาพของ Meanchy Rocker

นายภัทรพล  ศรีธิตั๋น  ม.4-IP-B  เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/161449

รูปภาพของ finfii779

ส่งงานกั๊บผมมม!!

นายธนกฤต อินทร์แก้วววว ม.4IPB เลขที่ 2.

http://www.thaigoodview.com/blog/99021 

รูปภาพของ Suttida chanthraskul

ส่งงานคะ

นางสาว สุทธิดา  จันทราสกุล  ม.4 IP-B  เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/161429

ส่งงานครับ

นาย พงศธร  พุ่มนิคม  ม.4 IP-B  เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/161420

รูปภาพของ NinrawanNinja

 

นางสาว นิลวรรณ  หล่อประดิษฐ์ชัย ชั้น ม.4IP-B เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/161415

รูปภาพของ Oraya Boonlukkum

ส่งงานค่ะ

นางสาว อรยา  บุญหลักคำ  เลขที่ 9  ฃั้นม.4 IP-B

http://www.thaigoodview.com/node/161410

กนันท์นภัส ศิริวิชัย เลขที่ 10 ม.4/IPB

http://www.thaigoodview.com/node/161405

รูปภาพของ nonthakorngolfsoonheng

ส่งงานครับ

นาย นนทกร  ซุ่นเฮง  เลขที่ 4  ฃั้นม.4/ IP-B

http://www.thaigoodview.com/node/161463

http://thaigoodview.com/node/161399

สมฤทัย คล้ายเนียม เลขที่ 19 ค่ะ

เดี๋ยวใส้รูปให้นะค่ะ พอดี สร้าง ID ใหม่ ค่ะ

รูปภาพของ Thunjira11126

 

นางสาวธัญจิรา ปัญญานนท์วาท ชั้น ม.4/IPB เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/161390

 

 

รูปภาพของ Panawat

ส่งงาน

นายปัญณวัฒน์ อภัยดุสิต เลขที่3 ม.4/IP-B

http://thaigoodview.com/node/161382

รูปภาพของ Mymint_16

ส่งงานน่ะ 

น.ส.รุ่งรัศมี   รโนภาส  ชั้นม.4 IP-B  เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/161440

รูปภาพของ วชิรวิทย์ ลิขิตวรวรรณ

ส่งงานครับ

นาย วชิรวิทย์ ลิขิตวรวรรณ ม.4/IPB เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/161445

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak