ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 

   - ภาวะปรสิต (Parasitism) สัญลักษณ์ คือ +,-

 • ปรสิตภายนอก (Ectoparasite) เช่น กาฝาก เหา ฝอยทอง หมัด โลน
 • ปรสิตภายใน (Endoparasite) เช่น แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิต่างๆ

   - ภาวะการล่าเหยื่อ (Predation) สัญลักษณ์ คือ +,-

 • สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น ปลาพะยูนกินหญ้าทะเล วัวกินหญ้า
 • สัตว์ที่ล่าสัตว์กินเป็นอาหาร เช่น เสือกินวัว แมวกินหนู
 • พืชที่ดักจับแมลงเป็นอาหาร เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง กาบหอยแครง

   - ภาวะอิงอาศัยกัน/เกื้อกูลกัน (Commensalism) สัญลักษณ์ คือ 0,+

 • พืชอาศัยบนพืชต้นอื่น เช่น กล้วยไม้ ชายผ้าสีดา พลูด่าง
 • ไลเคนเติบโตบนเปลือกไม้
 • เหาฉลามกินเศษอาหารจากปลาฉลาม
 • แบคทีเรียบนผิวหนังคน

   - ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation) สัญลักษณ์ +,+

 • ดอกไม้กับแมลง
 • มดดำกับเพลี้ย
 • ปูสฉวนกับดอกไม้ทะเล  

   - ภาวะที่ต้องพึ่งพากัน (Mutualism) สัญลักษณ์ คือ +,+

 • ปลวกกับโพรโตซัวในลำไส้
 • สัตว์เคี้ยวเอื้องกับแบคทีเรียในกระเพราะอาหาร
 • แบคทีเรียไรโซเบียมกับพืชตระกูลถั่ว
 • สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินกับแหนแดง

   - ภาวะการย่อยสลาย (Saprophytism) สัญลักษณ์ คือ +,0

 • แบคทีเรีย
 • เห็ด
 • รา
 • ยีสต์

   - ภาวะหลั่งสารยับยั้งการเจริญเติบโต (Antibiosis) สัญลักษณ์ คือ 0,-

 • สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหลั่งสาร Hydroxylamine ออกมาทำให้สัตว์น้ำตาย

   - ภาวะเป็นกลาง (Neutralism) สัญลักษณ์ คือ 0,0

 • เสือกับหญ้าเกี่ยวกันเพราะวัวกินหญ้า เสือกินวัว แต่ไม่กินหญ้า

   - ภาวะการแข่งขัน (Competition) สัญลักษณ์ คือ -,-

 • จอกกับแหนในแหล่งน้ำ
 • ต้นไม้ในป่าแข่งกันสูง
รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์