ชนิดของข้อมูล visual basic

รูปภาพของ sw607patthamaporn

 


    


ประเภทตัวแปร


สัญลักษณ์


ขอบเขตของตัวแปร