ชนิดของข้อมูล visual basic

รูปภาพของ sw607patthamaporn

ประเภทของข้อมูล (Data Type)
ประเภทตัวแปร


สัญลักษณ์


ขอบเขตของตัวแปร


Byte


ไม่มี


0-255


Boolean


ไม่มี


True หรือ


String


$


0-พันล้านอักษร(โดยประมาณ)


Integer


%


-32,768 ถึง +32,768


Long


&


-2,147,483,648 ถึง +2,147,483,648


Single


!


-3.402823E+38 ถึง -1.401298E+45 และ  +1.401298E+45 ถึง -3.402823E+38


Double


#


-4.94065645841247E324 สำหรับจำนวนลบและ 4.94065645841247E324 ถึง 1.79769313486232E308 สำหรับจำนวนบวก


Currency


@


-922,337,203,685,477.5808 ถึง +922,337,203,685,477.5807


Variant


ไม่มี


เท่ากับ Double หรือ String


Data


ไม่มี


January 1,100 ถึง December 31,999


Object


ไม่มี


Object ใดๆ


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์