โครงงานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง My Healthy Dish.(อาหารเพื่อสุขภาพ)

                                          โครงงาน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง My Healthy Dish. (อาหารเพื่อสุขภาพของฉัน)
ชื่อผู้จัดทำ 1. ด.ญ.ศุภาพิชญ์  นามพระจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
              2. ด.ญ.ธัญมัย       วงษ์สยาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
              3. ด.ญ.สรัญญา    กันไชยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ครูสมใจ  วิมลปกรณ์
โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนประสงค์ เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-5815441
 
บทคัดย่อ
 
                         โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง My Healthy Dish. (อาหารเพื่อสุขภาพของฉัน) เป็นโครงงานภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นตามความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา2556 ระยะเวลา 1 เดือน ( วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2556) วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคำศัพท์หมวดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ และประโยชน์อาหารเพื่อสุขภาพ วิธีดำเนินการค้นคว้ามีดังนี้ สัมภาษณ์นางพยาบาลจากโรงพยาบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีและครูกลุ่มสาระสุขศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  เพื่อให้ความรู้หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ  พร้อมทั้งการสืบค้นข้อมูลอาหารเพื่อสุขภาพทางอินเทอร์เน็ต และหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ได้ทำ power point เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ เผยแพร่ความรู้ให้บุคคลได้รับทราบ
                          ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้มีพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การเขียนและการอ่าน  พร้อมทั้งได้ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี มีประโยชน์ แก่ตัวเอง หลักการเลือกอาหารและประโยชน์อาหารเพื่อสุขภาพ
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 23 คน และ ผู้เยี่ยมชม 385 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13236
  • jaruwan10984
  • sss29677
  • sss29653
  • sss29707