หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ Ruethairat31

 

                                                                          

 

 

                                                    

 

1.หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย คือ

1.) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

2.) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit:CPU)

3.) หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

4.) หน่วยความจำรอง (Secondary Memory)

5.) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

 

 

                                                                           

 

                         

                                                                     

 

2.องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยสวนสำคัญ 5 ส่วน คือ

1.) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ สิ่งที่มองเห็นและจับต้องสัมผัสได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

2.) ซอร์ฟแวร์ (Software) คือ ชุดคำสั่งที่ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ มี 2 ระบบ ได้แก่

  - ซอร์ฟแวร์ระบบ (System Software) คือ ซอร์ฟแวร์ที่ทำหน้าที่จัดการและควบคุมทรัพยากรต่างๆของคอมพิวเตอร์ และอำนวยความสะดวกด้านการทำงานด้านการทำงานพื้นฐานต่างๆ

  - ซอร์ฟแวร์ประยุกต์ (Appication Software) คือ ซอร์ฟแวร์ที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น เพื่อใช้งานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาตามที่ผู้ใช้ต้องการ

3.) ข้อมูล/สารสนเทศ (Data/Information) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่เรานำมาให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลคำนวณ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้มาเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการ

4.) บุคลากร (Peopleware) คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆ และผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานนั้นๆ

5.) กระบวนการทำงาน (Documentation/Procedure) คือ ขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือข้อสนเทศจากคอมพิวเตอร์

     

 

                                                                  

 

 

                                                                          

 

3.แผงวงจรหลักและการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ

  เป็นอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ในเคส (Case) เปรีบเสมือนศูนย์กลางของคอมพิวเตอร์ เพราะอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า หน่วยประมวผล หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออกต้องถูกนำมาเชื่อมต่อกับแผงวงจรหลักจึงจะทำงานได้

การรับส่งข้อมมูลระหว่างหน่วยต่างๆ

  บัส (Bus) หมายถึง ช่องทางการสื่อสารขนถ่ายข้อมูลจากหน่วยประมวลผลกลางไปยังไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หน่วยความจำหลัก อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ บัสเปรียบเสมือนช่องทางจราจร

- บัสข้อมูล (Data bus)

- บัสรองรับข้อมูล (Address bus)

- บัสควบคุม (Control bus)

  ระบบบัส ทางกายภาพ คือ สายทองแดงที่วางตัวอยู่บนแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆ ความกว้างของบัสจะนับข้อมูลที่วิ่งอยู่โดยมีหน่วยเป็นบิต (Bit) ระบบบัสบนแผงวงจรหลักถูกแบ่งออกเป็นดังนี้

- ระบบบัสแบบ พีซีไอ (PCI)

- ระบบบัสแบบ เอจีพี (AGP)

ระบบบัสแบบ (PCI Express)

 

                                                                 

 

 

                             

                                                                             

 

4.คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

คอมพิวเตอร์ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงสุดเมื่อเปรีบเทียบกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้หลายแสนครั้งต่อวินาที

2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframecomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะ การทำงานสูง แต่ไม่เน้นความเร็วในการคำนวณเป็นหลักเหมือนซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้งานในองค์กรขนาดกลางที่ให้ข้อมูลบริการแก่เครื่องลูกข่าย เช่น โรงแรม โรงพยาบาล

4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาไม่แพง จึงเหมาะใช้ส่วนตัวที่บ้าน โรงเรียนและสำนักงาน

5. คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (Handheldcomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถจัดการกับข้อมูลประจำวันได้ สร้างปฏิทิน บันทึกเตือนความจำ เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง

 

 

                                                              

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

รูปภาพของ Ruethairat31

www.thaigoodview.com/node/161370

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์