เขียน = ค้นพบตัวเอง

 

เขียน = ค้นพบตัวเอง

คอร์สกึ่งออนไลน์สายพันธุ์ใหม่โดยองค์กรเก๋าที่จัดกิจกรรมการรู้จักตัวเองแะพัฒนาคุณภาพชีวิตมากว่า ๙ ปี

*ไม่จำเป็นต้องเขียนดี ไม่ต้องเขียนเก่ง เพราะเขียนเพื่อค้นพบตัวเองและดูแลชีวิต*

 

รูปแบบกิจกรรม

 

เป็นกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบันทึกเพื่อเข้าใจตัวเอง ฟังเสียงภายใน และเปลี่ยนชีวิต โดยใช้สมุดบันทึก+เฟสบุ๊คเป็นเครื่องมือ

ด้วยการ...

เขียนบันทึก (ตามคู่มือบันทึกไม่ธรรมดา) + เฟสบุ๊ค = ค้นพบเสียงภายใน ดูแลหัวใจ และศักยภาพ

มี Workshop เตรียมตัวเตรียมใจ 2 วัน (เข้าหรือไม่ก็ได้)
หัวข้ออบรมปรับพื้นฐาน
- การเขียนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไร
- เครื่องมือ Active Journal พื้นฐาน
-กิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ ดูแลชีวิตและสร้างพื้นที่การรับฟัง
- ทลายกำแพงอุปสรรคการเขียนเพื่อสามารถใช้การเขียนบันทึกเปลี่ยนแปลงชีวิต
- จิตไร้สำนึก และการโปรแกรมจิตเบื้องต้น

การเขียนบันทึกไม่ธรรมดา เปลี่ยนกระดาษเป็นกระจกสะท้อนตัวตน เปลี่ยนถ้อยคำเป็นยานเดินทางสู่ภายใน ค้นหาศักยภาพ ขีดจำกัด และความหมายของชีวิต

การเข้าใจตัวเอง  คือรากฐานของความสุขและความสำเร็จ ทุกๆด้านของชีวิต เราจะก้าวไปข้างหน้าถึงจุดหมายได้ต่อเมื่อเรารู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้เท่านั้น  เราจะดูแลตัวเอง เลือกงาน เลือกคณะการเรียน และสร้างความสัมพันธ์อย่างมีความสุข ก็ด้วยการรู้จักเข้าใจตัวเอง เราจะเห็นคุณค่าของหนังสือเล่มใด เราต้องเข้าใจวาหนังสือเล่มนั้นเกี่ยวกับอะไร เป็นอย่างไร เหมือนกันกับเรา

มีบางคำถามสงสัยว่า การเขียนค้นพบตัวเองจะได้อะไร? แน่นอนว่าการค้นพบตัวเองย่อมเปลี่ยนชีวิตในทางที่ไม่นึกฝัน ความสุขความสำเร็จทุกด้านของชีวิตมีพื้นฐานอยู่ที่การเข้าใจตนอย่างแท้จริง
อาจสรุปง่ายๆคร่าวๆว่า
นักเรียน/นักศึกษาน่าจะได้อะไร? -> ค้นพบศักยภาพ เป็นตัวของตัวเอง เพิ่มความมั่นใจ ช่วยในการเลือกเรียน เพิ่มแรงฝัน พัฒนาความคิด ดูแลหัวใจ รรักตนเป็น ฯ
ผู้ใหญ่วัยทำงานน่าจะด้อะไร? -> ค้นหาความหมายของชีวิต เปลี่ยนความทุกข์เป็นพลังสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพ ปลดปล่อยตัวเองจากขีดจำกัด ค้นพบตนเอง ความสุขของชีวิตฯ
เราผู้เข้าอบรมจะได้พบว่าการเขียนบันทึกไม่ธรรมดาจะให้สิ่งต่างๆมากกว่านี้...

ขั้นตอนกิจกรรม
Workshopเตรียมตัวเตรียมใจ (หรือไม่เข้าก็ได้) -> รับคู่มือบันทึกไม่ธรรมดา -> บันทึกค้นพบตัวเอง ->
แชร์ในกลุ่มเฟสบุ๊ค สัปดาห์ละ 3 ครั้ง (7 สัปดหาห์) - > รับใบประกาศและค้นพบตัวเองในแบบที่ต่างออกไปและ
เปี่ยมศักยภาพพร้อมดูแลชีวิตสู่จุดมุ่งหมาย

หัวข้อการเขียนบันทึก Active journal ประกอบด้วย 49 แบบที่เราเลือกบันทึกได้ อย่างอิสระ
- ค้นพบศักยภาพ จุดเด่นจุดด้อย สายธารชีวิตและพลังสร้างสรรค์ที่แอบซ่อน
- ดูแลหัวใจ ความมั่นใจ เด็กน้อยภายใน และความสุข
- ค้นพบเสียงภายใน ปัญญานำทางชีวิต และความฝัน

เขียนบันทึกตามบบที่เลือก แล้วแชร์บันทึก /บทเรียน/ความรู้สึกและความประทับใจ ที่กลุ่มเฟสบุ๊ค หรืออีเมล์ของ
โครงการฯ เพียงสัปดาห์ละ 3 ครั้งเท่านั้น

เหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ ที่ต้องการค้นหาตัวเอง ต้องการพัฒนา
ชีวิต ความสุข และเครื่องมือเป็นโค๊ชส่วนตัว

ทำไมราคาเพียง 410 บาท (ไม่เข้าWorkshop) และ 500 บาท(เข้าWorkshop)
หลายหัวข้ออบรมนี้สามารถจัดคอร์สราคา 8000 บาท ถึง 15000 บาทได้ แต่โครงการมีจุดมุ่งหมายให้คนทั่วไป
สามารถเข้าอบรมและพัฒนาชีวิตได้มากที่สุด โดยไม่หากำไรเกินควร จึงตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ขอความร่วม
มือด้านสถานที่จาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายกับ
องค์กรอย่างยาวนาน และเอื้อโอกาศให้ผู้เข้าอบรมได้รับผิดชอบตัวเองในเรื่อง อาหารกกลางวัน ซึ่งมีร้านค้าจัด
เตรียมไว้อย่างพร้อมเพรียง ได้เลือกตามความต้องการและรสนิยม ไม่บังคับให้รับประทานเหมือนกัน และตัด
อาหารที่สร้างพลังงานส่วนเกินแก่ร่างกายในช่วงพักเบรกออก มีเครื่องดื่มและห้องน้ำสะดวกสบาย

พร้อมทั้งได้ปรับกระบวนการอบรม ให้ผู้เข้าร่วม สามารถเข้าคอร์สนี้ได้ที่บ้าน ผ่านสมุดบันทึกและเฟสบุ๊คหรืออี
เมล์ของตัวเอง ก็สามารถค้นพบศักยภาพของตัวเองได้อย่างง่ายดายและสอดคล้องกับวิถีชีวิต พร้อมเอื้อโอกาสให้
คนที่อยู่ไกลก็สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน

รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนจัดค่ายพรีเพื่อเยาวชนทั่วประเทศ

***
สมุดบันทึกและเฟสบุ๊คจะเป็นวิทยากรชั้นเยี่ยมให้กับเรา
โดยมีผู้ให้คำปรึกษาและจัดกระบวนการ
อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht
โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน
ในความร่วมมือกับ ชุมชนนิเวศเอเชีย สมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการ
นักเขียนบำบัดหนุ่ม นักสั่งจิตบำบัด และกระบวนกรวิชาการรู้จักตัวเอง
"ค่ายอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต" "ค่ายนักฝันกล้าใหม่" "ค่ายธรรมวรรณศิลป์" และคอร์สทั่วไป
***
ระยะเวลา
Workshop วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 18-19 มกราคม 2557 เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
ณ อาคาร Plaza East ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาใหญ่) ถนนรัชดาภิเษก เขต จตุจักร ใกล้กับเมเจอร์
รัชโยธิน

เริ่มต้นเขียนบันทึกค้นพบตัวเอง วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2557 (3ครั้ง / สัปดาห์ รวม 7 สัปดาห์ เพียง 21 ครั้ง
เท่านั้น)   ตามคู่มือจากโครงการฯ และมีความรู้ บทเรียนจากเพื่อน และข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรในกลุ่มเฟสบุ๊ค

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
+สมุดบันทึกขนาด 7 นิ้วขึ้นไป
+อุปกรณ์การเขียน เช่น ปากกา
+สี ขอแนะนำเป็นสีเทียน เพียง 6 สีก็ใช้ได้ (หากไม่สะดวกสามารถใช้ดินสอหรือปากกา)
+เฟสบุ๊คหรืออีเมล์
+เวลาอีกนิดหน่อยและหัวใจ+มือทั้งสองข้าง

*ไม่ต้องเขียนดี ไม่ต้องเขียนเก่ง เขียนเพื่อค้นพบตัวเองและดูแลชีวิต*
***
บันทึก = ค้นพบ
***
สมัครโดยการ
-แจ้งความจำนงค์ทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์
-โอนเงินค่าสมัคร ทางบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกศรีวรา เลขที่ 140-256762-0 (410บาท สำหรับไม่
เข้าWorkshop เตรียมตัว หรือ 500 บาทสำหรับเข้าร่วมอบรมด้วย)
-แจ้งการโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล์หรือในวันจัดWorkshop

***
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด อาชีพ เบอร์โทรฯ เฟสบุ๊คของท่าน
และต้องการคู่มือฉบับเอกสารหรือไฟล์คอมพิวเตอร์ หากเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ เราจะนำทุนส่วนนี้เพื่อสมทบทุนกิจกรรมเพื่อเยาวชน และการทอดผ้าป่าสร้างผู้นำรุ่นใหม่

ติดต่อเพื่อสมัคร ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์
ในความร่วมมือกับ ชุมชนนิเวศเอเชีย สมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการ

เบอร์โทรศัพท์ 083-1339968 และ Youngawakening@gmail.com
***
ไม่สามารถเข้า Workshop ได้ ไม่เป็นไร ส่วนสำคัญคือการเขียนบันทึก+เฟสบุ๊คเพื่อค้นพบตัวเอง ซึ่งวิทยากรจะคอยให้ความรู้ประกอบเพิ่มเติมในกลุ่มเฟสผู้เขียนชีวิต และคอยให้คำปรึกษาตลอดคอร์สออนไลน์
การให้คำปรึกษาทั่วไป ทั้งออนไลน์และพบปะ มักต้องใช้ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 900-1000 บาทต่อชั่วโมงขึ้นไป จนถึงหลักหมื่น แต่โครงการคอร์สกึ่งออนไลน์นี้ เราให้คำปรึกษากันและกันตลอด 7 สัปดาห์ และผู้เข้ารับการปรึกษาสามารถค้นพบคำตอบหรือทางออกด้วยตัวเอง เพียงการเขียนบันทึกไม่ธรรมดา+เฟสบุ๊ค/อีเมล์ เพียง 3 ครั้ง/สัปดาห์ ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ามาก และพึ่งตนเองได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์