มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ประำกวดวรรณกรรม ชิงเงินรางวัล 5 หมื่นบาท

 

คณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวรรณกรรม เพื่อการรับรางวัลสุภาว์เทวกุลฯ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 18) เพื่อส่งเสริมงานประพันธ์ และนักประพันธ์ไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ประเภทและเนื้อหาของงาน 

เป็นวรรณกรรมเยาวชน ขนาดไม่เกิน 20 ตอน ตอนละไม่เกิน 6 หน้า ให้สะท้อนภาพสถาบันครอบครัวไทยในสังคมปัจจุบัน โดยรวมปัญหาการบริโภคตามกระแสวัตถุนิยม เกินความจำเป็น เกินกว่าฐานะ เอาไว้ด้วย อาทิ ปัญหาเด็กอ้วน

คุณสมบัติของงาน

1.เขียนเป็นภาษาไทย 

2.สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น มูลนิธิฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที

3.เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์ 

4.ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล 

5.ผู้เขียนคนหนึ่งมีสิทธิ์ส่งได้ 1 เรื่อง

รางวัล

รางวัลมี 1 รางวัล เป็นเงินสดจำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยได้รับความอุปถัมภ์เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการตัดสินได้รับความสนับสนุนจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

เกณฑ์การส่ง

1.พิมพ์หน้าเดียว 

2.ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง มูลนิธิฯไม่ส่งต้นฉบับคืน

3.กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย

4.ส่งโดยตรงที่ มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 31 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 33 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร.0-2910-9565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ คณะกรรมการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ดูรายละเอียดเพิ่เติมได้ที่http://www.thaiwriterassociation.org/columnread.php?id=328 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์