ทบทวนกฏการเปลี่ยน Adjective และ Adverb เป็นขั้นกว่า ( Comparative ) และขั้นสูงสุด ( Superlative )

รูปภาพของ english teacher

                  Adjective และ Adverb ที่เป็นคำพยางค์เดียว หรือไม่เกินสองพยางค์ ให้เติม -er และ  -est  เข้าท้ายคำเพื่อแสดงขั้นกว่าและขั้นสูงสุดตามลำดับ  ( ถ้าลงท้ายด้วย  e อยู่แล้วก็เติมเพียง  r และ st )  แต่ถ้าเป็นคำยาวๆ ตั้งแต่สองพยางค์ขึ้นไป  จะต้องเติม  more  หรือ  most  เข้าข้างหน้า

          Positive              Comparative             Superlative

        ( ขั้นปกติ )              ( ขั้นกว่า )                ( ขั้นสูงสุด )

           strong                 stronger                  strongest

           nice                    nicer                       nicest

           hard                   harder                     hardest

           difficult               more  difficult            most  difficult

           amusing              more  amusing          most  amusing

           amused               more  amused           most amused

           carefully              more  carefully          most  carefully

                 ( คำที่ลงท้ายด้วย ing, ed, และ adv.+ ly ต้องใช้  more  และ most  เสมอ  )

      1.  ขั้นกว่าและขั้นสูงสุดของคำพยางค์เดียว  ( มีสระตัวเดียวและพยัญชนะท้ายตัวเดียว ) ต้องซ้อนพยัญชนะท้ายก่อนเติม -er และ -est เช่น

           big                     bigger                   biggest   

           hot                     hotter                   hottest  

           sad                     sadder                  saddest

           thin                    thinner                  thinnest

  

       2.  adj. ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ  ให้เปลี่ยน y เป็น ier  และ  iest  ตามลำดับ

           easy                    easier                   easiest

           funny                  funnier                  funniest

           lovely                  lovelier                  loveliest

           ( ถ้าหน้า y เป็นสระคงเติม  -er และ est  ตามปกติ  เช่น  gay-gayer-gayest 

                                        Note     

            การเปรียบเทียบที่เท่าเทียมกัน  ใช้  as....as   กับ  adjective  หรือ adverb  ได้ทุกตัว

            He  is  as  slow  as  his  brother .

                เขาช้าเท่ากับพี่ของเขา

            He  works  as  slowly  as  his  brother .

                เขาทำงานช้าเท่าพี่ชายของเขา

            ในประโยคปฏิเสธจะใช้  not...as...as  หรือ  not...so...as  ก็ได้ 

                He  is  not  as/so  slow  as  his  brother .

                He  does  not  work  as/so  slowly  as  his  brother .

               

              ข้อมูลโดย  คุณครูอัญชลีภรณ์   โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา

                               อำเภอแม่พริก    สพท.ลำปาง เขต 2 

                              

            

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 309 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • john38iron