ทบทวนกฏการเปลี่ยน Adjective และ Adverb เป็นขั้นกว่า ( Comparative ) และขั้นสูงสุด ( Superlative )

รูปภาพของ english teacher

                  Adjective และ Adverb ที่เป็นคำพยางค์เดียว หรือไม่เกินสองพยางค์ ให้เติม -er และ  -est  เข้าท้ายคำเพื่อแสดงขั้นกว่าและขั้นสูงสุดตามลำดับ  ( ถ้าลงท้ายด้วย  e อยู่แล้วก็เติมเพียง  r และ st )  แต่ถ้าเป็นคำยาวๆ ตั้งแต่สองพยางค์ขึ้นไป  จะต้องเติม  more  หรือ  most  เข้าข้างหน้า

          Positive              Comparative             Superlative

        ( ขั้นปกติ )              ( ขั้นกว่า )                ( ขั้นสูงสุด )

           strong                 stronger                  strongest

           nice                    nicer                       nicest

           hard                   harder                     hardest

           difficult               more  difficult            most  difficult

           amusing              more  amusing          most  amusing

           amused               more  amused           most amused

           carefully              more  carefully          most  carefully

                 ( คำที่ลงท้ายด้วย ing, ed, และ adv.+ ly ต้องใช้  more  และ most  เสมอ  )

      1.  ขั้นกว่าและขั้นสูงสุดของคำพยางค์เดียว  ( มีสระตัวเดียวและพยัญชนะท้ายตัวเดียว ) ต้องซ้อนพยัญชนะท้ายก่อนเติม -er และ -est เช่น

           big                     bigger                   biggest   

           hot                     hotter                   hottest  

           sad                     sadder                  saddest

           thin                    thinner                  thinnest

  

       2.  adj. ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ  ให้เปลี่ยน y เป็น ier  และ  iest  ตามลำดับ

           easy                    easier                   easiest

           funny                  funnier                  funniest

           lovely                  lovelier                  loveliest

           ( ถ้าหน้า y เป็นสระคงเติม  -er และ est  ตามปกติ  เช่น  gay-gayer-gayest 

                                        Note     

            การเปรียบเทียบที่เท่าเทียมกัน  ใช้  as....as   กับ  adjective  หรือ adverb  ได้ทุกตัว

            He  is  as  slow  as  his  brother .

                เขาช้าเท่ากับพี่ของเขา

            He  works  as  slowly  as  his  brother .

                เขาทำงานช้าเท่าพี่ชายของเขา

            ในประโยคปฏิเสธจะใช้  not...as...as  หรือ  not...so...as  ก็ได้ 

                He  is  not  as/so  slow  as  his  brother .

                He  does  not  work  as/so  slowly  as  his  brother .

               

              ข้อมูลโดย  คุณครูอัญชลีภรณ์   โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา

                               อำเภอแม่พริก    สพท.ลำปาง เขต 2 

                              

            

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 268 คน กำลังออนไลน์