ม.ศิลปากร เปิดรับเรียนต่อคณะดุริยางคศาสตร์

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงประกาศรายละเอียดและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

 

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับตามแผน

-ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี) ดศ.บ. (การแสดงดนตรี)  B.M. (Performance) รับ 45 คน

-ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีแจ๊ส) ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส)  B.M. (Jazz Studies) รับ 45 คน

-ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีเชิงพาณิชย์) ดศ.บ. (ดนตรีเชิงพาณิชย์) B.M. (Commercial Music) รับ 45 คน

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้องได้ดี

3.มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ

4.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

จำหน่ายใบสมัคร/ค่าสมัคร

ทางไปรษณีย์ ชำระค่าใบสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย

ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธ.ค. 56-10 ม.ค. 57

ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มี.ค. 57-7 เม.ย. 57

 

ด้วยตนเอง ที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งที่ 2 วันที่ 11-26 ม.ค. 57

ครั้งที่ 3 วันที่ 8-27 เม.ย. 57

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

1.ค่าคู่มือการสมัคร/ใบสมัคร  

-ซื้อทางไปรษณีย์ 400 บาท  

-ซื้อด้วยตนเอง 350 บาท

2.ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท

หมายเหตุ : ค่าคู่มือการสมัคร/ใบสมัคร และค่าสมัครสอบ จะไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือก 

การสมัครสอบทางไปรษณีย์

-ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย

-ชำระเงินค่าสมัคร โดยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี  058-0-30654-2 ชื่อบัญชี “สอบคัดเลือกเข้าศึกษา” สาขาบางขุนนนท์ จากนั้นส่ง 

(1) ใบเสร็จธนาคาร (SLIP) ฉบับสำเนาตัวจริงซึ่งได้รับจากธนาคารที่มีตราประทับธนาคาร (ไม่รับฉบับถ่ายเอกสาร) และเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้สมัครบนใบเสร็จธนาคาร 

(2) ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 รูป

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง (ขอให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ด้วย) ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมาที่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

 

ด้วยตนเอง  

-ตามเวลาที่กำหนด ที่อาคาร Music Plus Academy Silpakorn University (ซอยบรมราชชนนี 41)   โทรศัพท์ 0-2880-7957, 0-2424-5623 ต่อ 13, 16

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ http://www.music.su.ac.th ตามวันที่กำหนด หากพบข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.0-28807957

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์