----VCAN CAMP5----ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นที่5 มาแล้วค่ะ!!!

ค่ายวีแคนคืออะไร ?

ค่ายวีแคน5  เป็นค่ายที่จะช่วยปลดปล่อยศักยภาพทางกายและใจ ให้สามารถออกมาแสดงลีลาและท่วงท่าของชีวิตได้อย่างงดงาม กลมกลืน และลงตัว โดยกิจกรรมจะเน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายควบคู่ไปกับจิตใจ  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบการทำงานเป็นทีม การคิดและการฝึกวางแผนอย่างเป็นระบบ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการควบคุมสมดุลทางใจด้วยสมาธิ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพชีวิต ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์http://www.dmedclub.com/vcan_intro.html กิจกรรมฝึกทักษะอะไรบ้าง


TEAM EFFICIENCY

เรียนรู้เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนการ GROUP DYNAMICS


ACTUAL LEARNING

เรียนลึกให้รู้จริงถึงหลักการใช้ชีวิตด้วยการปฏิบัติจริง โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์พัฒนาเยาวชนในชุมชน


LET THE MAXIMUM

เรียนรู้เทคนิคการปลดปล่อยความสามารถที่หลับใหล ด้วยกิจกรรมทลายอุปสรรคทางใจ ที่จะช่วยให้เราค้นพบตัวตนที่แท้จริง พร้อมความสามารถที่ไร้ขีดจำกัด


GENERATE CREATIVITY

เรียนรู้เทคนิคการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์


MIND DEFRAGMENT

เรียนรู้เทคนิคการควบคุมสมดุลทางใจด้วยสมาธิ ซึ่งจะช่วยสร้างความลงตัวของชีวิต และสร้างความสุขสำเร็จสมบูรณ์ให้เกิดขึ้น


ACTIVE LEARNING

เรียนรู้เทคนิคการทำกิจกรรมชมรมที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้เกิดความสมบูรณ์ อันเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งยังเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นอีกด้วยคุณสมบัติผู้สมัคร1.มีวาจาและความประพฤติไม่ก้าวร้าว ไม่มีพฤติกรรมทำนองชู้สาว 2.กำลังศึกษาอยู่ระหว่างระดับมัธยม 4-6 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล3.สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ตลอดระยะเวลาการอบรม4.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงไม่มีอาการทางประสาท5.ไม่เสพหรือติดสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ สุรา หรือยาบ้า เป็นต้น6.ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการอบรมจากสถานศึกษาและผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร การสมัคร (หมดเขตรับสมัคร 26 กันยายน 2551 )1.ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.dmedclub.com  จากนั้นทำตามขั้นตอน และผู้ที่สนใจต้องรวมทีมให้ครบ 5 คน ภายในสถาบันการศึกษาเดียวกันทั้งนี้เพื่อเอื้อแก่การเรียนรู้ให้สามารถนำไปสร้างสรรค์ประโยชน์ แก่ตนเองและคนรอบข้างได้2.ผู้สมัครจำต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  พร้อมอัพโหลดรูปหน้าตรงผ่านเว็บ และทำแบบสอบถามให้เรียบร้อย3.หากมีผู้สมัครเข้าร่วมมากกว่าจำนวนที่จำกัดไว้  ทางชมรมมีความจำเป็นต้องพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  โดยจะแจ้งผลยืนยันกลับไปในภายหลัง4.ค่าเข้าร่วมโครงการ 500 บาท ( 5 วัน 4 คืน เฉลี่ย 100บาท/วัน ) โดยชำระเมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากทางชมรม5.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่ซิน 086-6341525  หรือ พี่แป้ง 081-2462502 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์