โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ(Graph)

รูปภาพของ susu rabaisee

โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ (GRAPH)

 

       กราฟ(Graph) เป็นโครงสร้างที่แทนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีข้อมูลจำกัดน้อย ความสัมพันธ์ที่ไม่มีจำกัดว่าต้องเป็นตามลำดับชั้น หรือข้อมูลต้องเรียงจากซ้ายไปขวาโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ (GRAPH)

       กราฟ(Graph) หมายถึง เซตของสิ่งที่เรียกว่า โหนด (Noteหรือ Vertex) และเส้นเชื่อม (Edge) “โหนด” คือ สมาชิกของความสัมพันธ์ระหว่างโหนด 2 โหนด จะเขียนอยู่ในรูปของคู่อันดับ (a , b)กราฟ(Graph) หมายถึง เซตของสิ่งที่เรียกว่า โหนด (Noteหรือ Vertex) และเส้นเชื่อม (Edge) “โหนด” คือ สมาชิกของความสัมพันธ์ระหว่างโหนด 2 โหนด จะเขียนอยู่ในรูปของคู่อันดับ (a , b)กราฟ(Graph) หมายถึง เซตของสิ่งที่เรียกว่า โหนด (Noteหรือ Vertex) และเส้นเชื่อม (Edge) “โหนด” คือ สมาชิกของความสัมพันธ์ระหว่างโหนด 2 โหนด จะเขียนอยู่ในรูปของคู่อันดับ (a , b)

กราฟแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

กราฟไม่มีทิศทาง (Undirected Graph) เป็นกราฟที่มีเส้นเชื่อมระหว่างโหนด2 ตัวไม่มีทิศทาง

 

 

 

 

กราฟมีทิศทาง(Directed Graph) เป็นกราฟที่มีเส้นเชื่อมระหว่างระบุทิศทางกำกับอยู่

จากกราฟรูปที่ 8.2เป็นภาพแสดงความสัมพันธ์แบบไม่มีทิศทาง เส้นเชื่อมระหว่างโหนด 2ตัวไม่มีทิศทางระบุไว้ ดังนั้นจากโหนด A ไปโหนด B มีความหมายเหมือนโหนด B ไปโหนด A ในกราฟมีทิศทาง รูปที่ 8.3เส้นเชื่อมโหนดมีทิศทางกำกับอยู่ ความหมายจากโหนด A ไปโหนด Bไม่เหมือนกับ B ไป A

 

เส้นทางเดินในกราฟ

การกำหนดทางการเดินในกราฟมีเชื่อมต่อกัน2 ลักษณะ คือ ต่อกันโดยทางตรง (Directly Connection) และต่อกันแบบทางอ้อม (Indirectly Connected) ซึ่งการเชื่อต่อของลักษณะทางอ้อม และเส้นเชื่อมที่เข้าและออกจากแต่ละโหนดจะเรียกว่า ดีกรี (Degree) ดังนั้น ดีกรีจะ หมายถึง จำนวนของเส้นเชื่อมที่ต่อโดยตรงกับโหนดนั้น ๆ มี 2 ชนิด คือ เอาต์ดีกรี (Outdegree) เป็นเส้นที่ออกจากโหนด และอินดีกรี (Indegree) เป็นเส้นที่เข้ามายังโหนดนั้น ๆ

 

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์