พิกุล สมุนไพรใกล้ตัว

รูปภาพของ โนเนม

 


                        


       


ที่มา : http://www.panmai.com/PvFlower/fl_28.shtml


 


 ชื่อสามัญ : Bullet Wood


 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi Linn.


 ตระกูล : SAPOTACEAE


 ชื่ออื่น : กุล (ภาคใต้) แก้ว (ภาคเหนือ) ซางดง (ลำปาง) พิกุลเขา พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช) พิกุลป่า (สตูล)


 


         ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
   
           ไม้ต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 8-15 ม. เรือนยอดแน่นทึบ เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา มีรอยแตกระแหงตามแนวยาว ใบ เป็นใบเดี่ยว เกิดเรียงกันแบบสลับ ลักษณะใบมนเป็นรูปไข่ หรือรูปไข่แกมหอก มีขนาดกว้าง 2-5 ซม. ยาว 5-10 ซม. โคนใบสอบมอน ปลายใบเรียวหรือหยักเป็นติ่ง ดอกเกิดเป็นกระจุกตามง่ามใบและตามยอด มีสีขาวปนเหลือง กลีบรองดอกมี 8 กลีบ เรียงเป็น 2 วง ๆ ละ 8 แฉก ดอกบานมีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี ผลรูปไข่กลมถึงรี ภายในมีเมล็ด


 


          สรรพคุณ


เปลือก ต้มเอาน้ำอมเป็นยากลั้วล้างปาก รักษาโรคเกี่ยวกับเหงือกและฟัน ฆ่าแมลงกินฟัน ฆ่าพิษโลหิต แก้ปากเปื่อย คุมธาตุ แก้ลงท้อง แก้ฝีเปื่อยพัง แก้บวม แก้ตัวพยาธิ แก้ต