โลกและการเปลี่ยนแปลง

รูปภาพของ sutidajumpaket

โครงสร้างโลก

   โลกมีอายุประมาณ   4,600  ล้านปี   มนุษย์เกิดขึ้นมาเมื่อ   0.003  ล้านปีมาแล้ว โลกเป็นดาวเคราะห์หินที่ประกอบด้วย  4 ส่วนใหญ่ๆ  ได้แก่       

    -  ธรณีภาค  คือ  ส่วนที่เป็น  ดิน   หิน   แร่      

    -  อุทกภาค  คือ  ส่วนที่เป็นน้ำ

    - บรรยากาศ  คือ   ส่วนที่เป็นอากาศ 

    - ชีวภาค  คือ  ส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

 

ที่มา  http://maneesudalpru.files.wordpress.com/2011/01/geol012.gif

โครงสร้างภายในโลก

     

                                ที่มา http://autoerotic53.files.wordpress.com/2012/01/worldcomplete.jpg

      1.  เปลือกโลก (crust) มีความหนา 5-70 กิโลเมตร คือ ส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของโลก เป็นชั้นของโลกที่บางที่สุด  ส่วนที่หนาของเปลือกโลก

คือบริเวณเทือกเขา  มีความสำคัญมากที่สุด  แบ่งเป็น  2  ชั้น  คือเปลือกโลกชั้นนอก และ  เปลือกโลกชั้นใน

      2. แมนเทิลหรือเนื้อโลก (mantle)

        - มีความหนาประมาณ 2,900 กิโลเมตร อยู่ถัดลงไปจากเปลือกโลก  

        - ตอนบนสุดติดเปลือกโลกเป็นหินแข็งแต่เปราะเมื่อรวมกับเปลือกโลกเรียก  ลิโทสเฟียร์ (lithosphere)  ซึ่งหมายถึง ชั้นที่เป็นหินหรือชั้น

ธรณีภาค หนาประมาณ 150 กิโลเมตร นับจากผิวดินลงไป 

        - ชั้นแมนเทิลที่อยู่ถัดจากชั้นธรณีภาคลงไปประกอบด้วย หินหนืด เรียกว่า แมกมา(magma) อุณหภูมิ  2,250 - 4,500 องศาเซลเซียส

 หินหนืดมีการไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีผลทำให้แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่    

         - แมนเทิลประกอบด้วยธาตุซิลิคอน เหล็ก อะลูมิเนียมบางส่วนเป็นของแข็ง และบางส่วนหลอมละลาย 

    3. แก่นโลก (core) มีความหนาประมาณ 3,470 กิโลเมตร  แบ่งเป็นแก่นโลกชั้นนอก และแก่นโลกชั้นใน  ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลเป็น

ส่วนใหญ่ 

         3.1  แก่นโลกชั้นนอก (outer  core) ลึกจากผิวโลกประมาณ  2,900 - 5,000  กิโลเมตร 

         3.2  แก่นโลกชั้นใน  (inner  core)   ลึกจากผิวโลกประมาณ  5,000 กิโลเมตร  -  จุดศูนย์กลางโลก

ที่มา  http://www.youtube.com/watch?v=dpOCs9PMzCM

 

แผ่นเปลือกโลก (plate tectonic)

        -  นักธรณีวิทยาแบ่งแผ่นเปลือกโลกออกเป็น  2  ประเภท คือ แผ่นมหาสมุทร (ocenic plate) และ แผ่นทวีป  (continental plate)

        - แผ่นทวีปหนากว่าแผ่นมหาสมุทร  รวมทั้งหมด  13  แผ่น  

        -โดยแต่ละแผ่นจะมีขอบเขตเฉพาะได้แก่ แผ่นอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้  ยูเรเซีย  แอฟริกา  อินเดีย  แปซิฟิก  แอนตาร์กติก ฟิลิปปินส์  อาหรับ

 สกอเทีย  โกโก้  แคริเบียน และนาซก้า  

        - แผ่นเปลือกโลกทั้งหมดไม่หยุดหนิ่งอยู่กับที่จะมีการเ เคลื่อนที่ตลอดเวลาใน 3 แบบ ได้แก่

              1) การเคลื่อนที่เข้าหากัน

             2) แยกออกจากกัน

             3) ไถลตัวขนานออกจากกัน

           -  ซึ่งผลของการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกทำให้เกิดปรากฎการณ์ต่าง ๆ ขึ้น เช่น แผ่นดินไหว เทีอกเขา ภูเขาไฟ และกระบวนการเกิดแร่และหิน

            ในปี พ.ศ. 2458  อัลเฟรด เวเกเนอร์ (Alfred  Wegener)  นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ตั้งสมมติฐานว่าเมื่อประมาณ  200  ล้านปี  ผืนแผ่นดินทั้งหมดบนโลกแต่เดิมเป็นดินผืนเดียวกัน เรียกว่า  พันเจีย ( pangaea )  ซึ่งเป็นภาษากรีกแปลว่า แผ่นดินทั้งหมด  ต่อมาเมื่อประมาณ 60 ล้านปีที่ผ่านมา แผ่นดินแยกออกจากกันมากขึ้นจนเห็นเป็นทวีปต่างๆ

       โลกปัจจุบัน ประกอบด้วย  7  ทวีป ได้แก่  แอฟริกา  เอเซีย  แอนตาร์กติก  อเมริกาเหนือ   อเมริกาใต้  ยุโรป  และออสเตรเลีย  

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

       1.  การคดโค้งโก่งงอ

       2.  การยกตัวและยุบตัว

       3.  การผุพังอยู่กับที่

       4.  การกร่อน

       5.   การพัดพาและทับถม

       6.   การตกผลึก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์