แบบทดสอบสังคมศึกษา เรื่องสหกรณ์ ป.5

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

1. สหกรณ์จะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย กี่คน

  ก. 10 คน
  ข. 100 คน
  ค. 50 คน
  ง. 500 คน
2. สหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
  ก. หารายได้
  ข. รวมทุน
  ค. หารายได้ให้เจ้าหน้าที่รัฐบาล
  ง. แก้ปัญหา
3. ผู้ที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
  ก. มีความรู้สูง
  ข. มีความสามารถ
  ค. ฐานะดี
  ง. บรรลุนิติภาวะแล้ว
4. ใครที่ได้ประโยชน์มากที่สุด จากการจัดตั้งสหกรณ์
  ก. ประธานสหกรณ์
  ข. ผู้บริหาร
  ค. สมาชิกทั้งหมด
  ง. บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
5. การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์มีหลักการอย่างไร
  ก. สมัครใจ
  ข. บังคับ
  ค. ชักชวน
  ง.มีความรู้

สร้างโดย: 
ด.ญ.รัญชิดา ประสาทเขตต์การ

ดีมากๆเลยค่ะ อยากให้มีแบบนี้อีก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์