จัตุรัสเมอร์เดก้า - Merdeka Square

รูปภาพของ sss29027

.

 

 

 

 

 

 

- จัดทำโดย -

 นางสาว สลิลทิพย์  กนกยุราพันธ์  ชั้นม.6/5 เลขที่ 24