กาหลง ดอกไม้ไทย

รูปภาพของ shwyaneenuch

 

กาหลง

ที่มา :http://www.panmai.com/PvFlower/Gallery/fl_05.jpg

ชื่อวิทยาศาสต