0108 ระบบประสาท

  ระบบประสาทที่ผิวหนัง (The Cutaneous Sense)

                        

                               ระบบประสาทจะกระจายอยู่เป็นจุดๆ จุดเหล่านี้จะมีความรู้สึกเฉพาะต่อสิ่งที่มาสัมผัสคือ ความรู้สึกร้อน เย็น
ความเจ็บปวด ความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านี้จะมีปริมาณไม่เท่ากัน คือความรู้สึกเจ็บมากที่สุด ความรู้สึกสัมผัสรองลงมา ความรู้สึก
เย็นมากเป็นลำดับสาม ส่วนความรู้สึกร้อนจะน้อยที่สุดเนิ้อที่ผิวหนัง 1 ตารางเซนติเมตร ประกอบด้วยขน 1 เส้น ต่อมน้ำมัน 15 ต่อม เซลล์ 3 ล้านเซลล์ หลอดเลือดยาว 272 เซนติเมตร ต่อมเหงื่อ100 ต่อม เส้นประสาทยาว 360 เซนติเมตร เซลล์รับความรู้สึกที่ปลายประสาท 3,000 เซลล์ ปลายประสาทรับแรงกด 25 อัน ปลายประสาท รับความรู้สึกเจ็บปวด 200 อัน ปลายประสาทรับความเย็น 2 อัน ปลายประสาทรับความรู้สึกร้อน 12 อัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์