สมการเคมี

รูปภาพของ pdn32383
 

 การทดลอง ปฏิกิริยาระหว่างเลด (II) ไนเตรตกับโพแทสไอโอเซียมไดด์ 

1. ใส่สารละลายเลด (II) ไนเตรต  (Pb(NO3)2)  ที่เข้มข้น 0.5 mol/dm3 ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก 6 หลอด หลอด   ละ 2 cm3
2. เติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) 1.0 mol/dm3 ลงในสารละลาย Pb(NO3)2 หลอดที่หนึ่ง 0.5 cm3 แล้วเพิ่มปริมาตรอีกหลอดละ 0.5 cm3 ไปเรื่อยๆ จนครบทั้ง 6 หลอด เขย่าสังเกตการเปลี่ยนแปลง
3. วัดความสูงของตะกอนในแต่ละหลอดบันทึกผล
4. ใช้หลอดหยดดูดสารละลาย ใส ที่อยู่เหนือตะกอนของหลอดที่ 1 ที่ได้จากข้อ 2 ใส่ในหลอดทดลองขนาดเล็กอีก 2 หลอด หลอดละ 3  หยด และทำเช่นนี้กับหลอดต่อๆไปจนครบทั้ง 6 หลอด ซึ่งจะได้สารละลาย 2 ชุดที่เหมือนกัน
5. หยดสารละลาย KI ลงในสารละลายชุดที่ 1 และหยดสารละลาย Pb(NO3)2 ลงในสารละลายชุดที่ 2 ที่ได้จากข้อ 4 หลอดละ 3 หยดจนครบทั้ง 6 หลอด เขย่าและสังเกตการเปลี่ยนแปลง บันทึกผล

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์