สมการเคมี

รูปภาพของ pdn32383
การเขียนสมการเคมีที่สมบูรณ์ จะต้องทำให้จำนวนอะตอมของแต่ละธาตุในผลิตภัณฑ์เท่ากับในสารตั้งต้น ซึ่งทำได้โดยเติมเลข 1 หน้า PbI2 และเติมเลข 2 หน้า KNO3 จะได้สมการดังนี้
การนำตัวเลขที่เหมาะสมมาเติมหน้าสัญลักษณ์ของธาตุหรือสูตรของสารประกอบ เพื่อทำให้จำนวนอะตอมของแต่ละธาตุในสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เท่ากันเรียกว่า การดุลสมการ แต่เลข 1 ไม่จำเป็นต้องแสดงไว้ในสมการ จึงเขียนสมการใหม่ได้เป็นดังนี้
จากสมการที่ดุลแล้วนี้แสดงให้ทราบว่า KI 2 โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับ Pb(NO3)2 1 โมลได้ PbI2 1โมลและ KNO3 2 โมล
         ในบางกรณี ปฏิกิริยาเดียวกันอาจได้สมการที่ดุลแล้วมากกว่า 1 สมการ การตัดสินใจว่าสมการใดถูกต้อง ต้องใช้ผลจากการทดลองและศึกษาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่างเช่น ปฏิกิริยาระหว่าง PbS กับ O3 จะได้สมการที่ดุลแล้วดังนี้
แต่จากการทดลองพบว่าต้องใช้ O 4 โมล จึงจะทำปฏิกิริยากับ PbS 1 โมล และเกิดแก๊ส O2 4 โมล ดังนั้นสมการ (2) จึงแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจริงและถือว่าเป็นสมการที่ถูกต้อง
            หรือปฏิกิริยาระหว่าง  KMnO4 กับ   H2O2 ในสารละลายกรด H2SO4  ได้สมการที่ดุลแล้วดังนี้
จากการทดลองพบว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจริงตามสมการ (1) ส่วนสมการ (2) ไม่มีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น จึงถือว่าสมการ (1) เป็นสมการที่ถูกต้อง

 สรุป 

       สมการเคมีเขียนได้จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจริง จากการทดลองเท่านั้น รวมทั้งจำนวนโมลที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน

 

 สรุปเกี่ยวกับการเขียนสมการเคมี 

        จากกฎทรงมวลเราจึงต้องทำให้แต่ละข้างของสมการต้องมีจำนวนอะตอม และประจุที่เท่ากัน เรียกว่า การดุลสมการ ซึ่งมีข้อสังเกตดังนี้
         1. พยายามดุลธาตุที่เหมือนกันให้มีจำนวนอะตอมทั้งสองด้านเท่ากันก่อน                   
         2. ในบางปฏิกิริยามีกลุ่มอะตอมให้ดุลเป็นกลุ่ม                   
         3. ใช้สัมประสิทธิ์(ตัวเลขที่ใช้วางไว้หน้าอะตอม)ช่วยในการดุลสมการ แล้วนับจำนวนอะตอมแต่ละข้างให้เท่ากัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์