ระบบนิเวศ

รูปภาพของ pdn32360

4. ระบบนิเวศเมือง-อุตสาหกรรม (urban industrial ecosystems)

       ระบบนิเวศเมือง-อุตสาหกรรม (Urban-industrial ecosystems) เป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่สมบูรณ์ ต้องได้รับอาหาร และพลังงานจากภายนอก มาเลี้ยงตลอดเวลา เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสาหรับมนุษย์และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในเมือง ส่งผลให้

1) มีการเผาผลาญต่อหน่วยพื้นที่มาก

2) ต้องการทรัพยากรจานวนมากเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม 

3) มีสารพิษที่เป็นของเสียออกมาเป็นจานวนมาก

                                                     

ที่มา : http://dekisugi.net/archives/190 

5. ระบบนิเวศเกษตร (agricultural ecosystems)

       ระบบนิเวศเกษตร ( Agricultural ecosystems ) เป็นระบบที่มนุษย์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระบบนิเวศขึ้นมาใหม่ เพื่อหวังให้เกิดผลผลิตออกมาเพื่อการอุปโภคบริโภค และในเชิงพาณิชย์ ขบวนการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศธรรมชาติได้ ลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศเกษตร

1) พลังงานที่ใช้ในระบบนิเวศเกษตร คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ แรงงาน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และน้า

2) สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศถูกจัดการของมนุษย์ เพื่อหวังให้ได้ผลผลิตสูง

3) ลักษณะเของพืชและสัตว์มักเป็นลูกผสมที่ถูกปรับปรุงพันธุ์แล้ว โดยมนุษย์ ไม่มีในธรรมชาติ

                                                         

ที่มา : http://www.th umhome.com/interest.htm

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์