ระบบนิเวศ

รูปภาพของ pdn32360

 

5) ลักษณะการอยู่ร่วมกัน: แบบล่าเหยื่อ(Predation) เมื่ออยู่ ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด :สิ่งมีชีวิต 1(+) ,สิ่งมีชีวิต 2 (-) เมื่อแยกจากกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด : สิ่งมีชีวิต 1(-),สิ่งมีชีวิต 2 (0) ลักษณะของความสัมพันธ์ : สิ่งมีชีวิต 1 จะกัดกินสิ่งมีชีวิต 2 เป็น อาหารและตายในทันที

                                                   

สิงโตล่าควยป่า

ที่มา : http://www.bio.miami.edu/ecosummer/lectures/lec_symbiosis.html  

6) ลักษณะการอยู่ร่วมกัน: แบบภาวะปรสิต (Parasitism) เมื่ออยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด: สิ่งมีชีวิต 1(+) สิ่งมีชีวิต 2 (-) เมื่อแยกจากกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด : สิ่งมีชีวิต 1(-), สิ่งมีชีวิต 2 (0) ลักษณะของความสัมพันธ์: สิ่งมีชีวิต 1 จะเกาะแย่งเกาะดูดสิ่งมี ชีวิต 2 จึงทาให้เดือดร้อน

                                                

                                                                               เห็บดูดเลือดสุนัข

                                                   ที่มา : http://www.siamjurist.com/forums/1125-p7.html 

7) ลักษณะการอยู่ร่วมกัน: แบบภาวะ การแก่งแย่งแข่งขัน (Competition) เมื่ออยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด: สิ่งมีชีวิต 1(-) ,สิ่งมีชีวิต 2 (-) เมื่อแยกจากกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด :สิ่งมีชีวิต 1(0),สิ่งมีชีวิต 2 (0) ลักษณะของความสัมพันธ์ : ต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์เมื่อแยก จากกันจะไม่มีผล เช่น การต่อสู้เพื่อแย่งตัวเมียของแมงกว่างหรือแมงคาม

                                               

                                                                      การต่อสู้เพื่อแย่งตัวเมียของแมงคาม

                                      ที่มา : http://www.dnp.go.th/FOREMIC/NForemic/Xylotrupes/xylotrupes.htm

8) ลักษณะการอยู่ร่วมกัน: แบบภาวะการหลั่งสารยับยั้ง (Antibiosis) เมื่ออยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด: สิ่งมีชีวิต 1(0), สิ่งมีชีวิต 2 (-) เมื่อแยกจากกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด : สิ่งมีชีวิต 1(0), สิ่งมีชีวิต 2 (0) ลักษณะของความสัมพันธ์: สิ่งมีชีวิต 1 หลั่งสารออกมายับยั้ง หรือทาลายสิ่งมีชีวิต 2 (จึงเสียประโยชน์)

                                              

ราเพนนิซิเลียม (Penicilliam)หลั่งสารยับยั้งแบคทีเรีย

ที่มา :  http://www.dnp.go.th/FOREMIC/NForemic/Xylotrupes/xylotrupes.htm

 9) ลักษณะการอยู่ร่วมกัน: แบบภาวะการกระทบกระเทือน (Amensalism) เมื่ออยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด: สิ่งมีชีวิต 1(0), สิ่งมีชีวิต 2 (-) เมื่อแยกจากกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด: สิ่งมีชีวิต 1(0),สิ่งมีชีวิต 2 (0) ลักษณะของความสัมพันธ์ : สิ่งมีชีวิต 1 ไปมีผลกระทบกระเทือน สิ่งมีชีวิต 2 เช่น ต้นหญ้าใต้ต้นไม้ใหญ่

                                              

ร่มเงาต้นไม้ใหญ่บังแสงต้นไม้เล็ก

ที่มา : http://www.bio.miami.edu/ecosummer/lectures/lec_symbiosis.html

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์