ระบบนิเวศ

รูปภาพของ pdn32360

 

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

       การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  ดวงอาทิตย์นับเป็นแหล่งที่ให้พลังงานกับระบบนิเวศโลก ได้รับพลังงานนี้ในรูปของการแผ่รังสี แต่รังสีทั้งหมดที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์นั้นจะผ่านบรรยากาศของโลกลงมาเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงเพียงประมาณ 1% เท่านั้น ผู้ผลิตในระบบนิเวศจะสังเคราะห์พลังงานจากดวงอาทิตย์ ในขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เปลี่ยนเป็นสารอินทรีย์ เก็บสะสมไว้ในรูปเนื้อเยื่อของผู้ผลิต

       พลังงานในรูปของสารอาหารนี้จะมีการถ่ายทอดไป โดยการกินต่อกันเป็นทอด ในแต่ละลาดับขั้นของการถ่ายทอดพลังงานนี้ พลังงานจะค่อย ๆ ลดลงไปในแต่ละลำดับเรื่อย ๆ ไปเนื่องจากได้สูญเสียออกไปในรูปของความร้อน และส่วนที่กินไม่ได้ การเคลื่อนย้ายหรือถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศในรูปของอาหารจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคและจากผู้บริโภคไปสู่ผู้ บริโภคอันดับต่อไปเป็นลาดับขั้นมีลักษณะเป็น "ห่วงโซ่อาหาร" (food chain) ในสภาพธรรมชาติจริง ๆ แล้วการกินกันอาจไม่ได้เป็นไปตามลาดับที่แน่นอนเช่นที่กล่าวมา เพราะผู้ล่าชนิดหนึ่งอาจจะล่าเหยื่อได้หลายชนิดและขณะเดียวกันนี้อาจจะตกเป็นเหยื่อของผู้ล่าทั่มีอันดับสูงกว่าหลายชนิดเช่นกัน การถ่ายทอดพลังงานที่มีความซับซ้อน และสัมพันธ์ เกี่ยวโยงกันไปมาในลักษณะ "ข่ายใยอาหาร" หรือ"สายใยอาหาร" (food web) การถ่ายทอดพลังงาน จะมีพลังงานสูญไปในรูปของความร้อนและส่วนที่กินไม่ได้ ประมาณ 80-90%

ห่วงโซ่อาหาร

ที่มา: http://61.19.112.13/mediawinht/science/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A84/sriyapai.thaisouth.com/stdwebproject/web42_2548/com/menu4.html

สายใยอาหาร

ที่มา: http://61.19.112.13/mediawinht/science/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A84/sriyapai.thaisouth.com/stdwebproject/web42_2548/com/menu4.html

 

ปิรามิดของการถ่ายทอดพลังงาน ลาดับขั้นของการถ่ายทอดจะมีพลังงานสูญไปในรูปของความร้อนและส่วนที่กินไม่ได้ประมาณ 80-90

ที่มา :  http://www.thaigoodview.com/files/u75928/46.jpg

 

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์