ระบบนิเวศ

รูปภาพของ pdn32360

 

การเปลี่ยนแปลงแทนที่

       คือการเปลี่ยนแปลงของชนิดของสิ่งมีชีวิตอย่างเป็นขั้นตอนและค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามลา ดับขั้น จนในที่สุด ชนิดที่เคยอยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสมจะทนอยู่ไม่ได้ อาจอพยพออกหรือตายไป และมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีความเหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมใหม่ อพยพเข้าหรือเจริญขึ้นข้ามาแทนที่มี2แบบ

       1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบปฐมภูมิ ( Primary succession) เป็นเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นในเนื้อที่ซึ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยมาก่อนโดย เฉพาะ พวกพืช เช่น เกาะที่เกิดใหม่ บริเวณที่มีการพังทะลายหรือสึกกร่อนของพื้นดินใหม่ๆ หรือในที่อยู่อาศัยที่ยังไม่มีการครอบครองของสิ่งมีชีวิตมาก่อน

       2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ ( Secondary succession ) การเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นในที่ซึ่งเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ เดิมและสิ่งมีชีวิตนี้ถูกรบกวนหรือถูกทา ลายโดยคน หรือสัตว์ หรือจากภัยธรรมชาติอื่น ๆ เช่น ไฟป่า น้ำท่วม  พายุ เป็นต้น

 

ที่มา : www.geo.arizona.edu/Antevs/nats104/00lect20.html

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 81 คน กำลังออนไลน์