วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับนักเรียนพยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล 185 คน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือน ชายและหญิง สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6    เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก  และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก  

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับจำนวน 85 คน แบ่งเป็น

ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง)   20 คน ประเภททุนส่วนตัว 60 คน (รับทั้งเพศชายและเพศหญิง  โดยเพศชายรับจำนวนไม่เกิน 10 คน) และประเภททุนส่วนราชการฝากเรียน  5 คน  (รับทุนการศึกษาจากองค์การทหารผ่านศึก)

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต)  มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net)  จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(General Aptitude Test หรือ GAT)  ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(Professional and Academic Test หรือ PAT) เป็นโสด  อายุครบ  18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์  มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม  มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

ประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ    ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และที่เว็บไซต์  www.rtanc.ac.th   ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 

ผู้มีสิทธิ์ฯ ต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557  และสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557  

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับประเภททุนส่วนตัว 100 คน (เพศชายและเพศหญิง)

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ)  หรือเป็นผู้ที่สถานศึกษารับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร เป็นโสด  อายุครบ  18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน  35 ปี  นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร  ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์  มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาควิชาการ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.thในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

กำหนดการสอบภาควิชาการ วันที่ 7 กรกฎาคม  2557   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ  และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557และผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 สอบสัมภาษณ์     วันที่  28 กรกฎาคม 2557 และส่งผลการตรวจร่างกายและใบสำคัญความเห็นแพทย์

ประกาศผลการคัดเลือก 1 สิงหาคม 2557

 

กำหนดรับสมัคร

สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้นที่  www.rtanc.ac.th หรือ http://rtanc.thaijobjob.com    

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์-22 พฤษภาคม 2557 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์-16 มิถุนายน 2557

 

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  โทร.0-2354-7842 (ในเวลาราชการ) , 0-2354-7834 (นอกเวลาราชการ) 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์