คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ รับตรง

คณะวิจิตรศิลป์  ม.เชียงใหม่ รับตรง
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกตรง ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ จำนวน 29 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2551 กำหนดคุณสมบัติทางการศึกษา สาขาวิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะไทย ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 สาขาวิชาการออกแบบ ต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
          1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.1 มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          1.2 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
          1.3 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          1.4 ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4-ม.5
          กำหนดการคัดเลือก
          วันที่ 20 สิงหาคม-26 กันยายน 2551 โรงเรียนสั่งซื้อใบสมัคร
          วันที่ 1 กันยายน-1 ตุลาคม 2551 โรงเรียนดำเนินการรับสมัคร
          เกณฑ์การคัดเลือกคณะวิจิตรศิลป์
          สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม
          1.ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มภาพถ่ายผลงาน และ/หรือ ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสำเนาเกียรติบัตรอื่น ๆ ที่ได้รับมาพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา
          2.ต้องมี GPA 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
          3.ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องทดสอบทักษะวาดเส้นพื้นฐาน
          สาขาวิชาการออกแบบ
          1.ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มภาพถ่ายผลงาน และ/หรือ ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์พร้อมทั้งสำเนาเกียรติบัตรอื่น ๆ ที่ได้รับมาพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา
          2.ต้องมี GPA 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.25
          3.บุคคลพิการที่ต้องการเข้าศึกษา ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกว่ามีความสามารถและไม่กระทบต่อการศึกษา
          สาขาวิชาศิลปะไทย
          1.ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มภาพถ่ายผลงานทางศิลปวัฒนธรรมและสำเนาเกียรติบัตรอื่น ๆ ที่ได้รับมาพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา
          2.ต้องมี GPA 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
          3.ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องทดสอบความรู้ทั่วไปทางศิลปวัฒนธรรม
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.reg.cmu.ac.th            

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105151 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
         ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารเรียนรอบโลก
www.elearneasy.com


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์