ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

รูปภาพของ wtswaralee

 

ต้นไม้พูดได้

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 

 

 

                 การส่งงาน

      1.  ให้ส่งงานตรงแสดงความคิดเห็นตามรูปแบบดังนี้

            ชื่อสามัญ........................... , ชื่อวิทยาศาสตร์ ...................................

            ชื่อ URL ของ  blog .......................................................................

            ผู้จัดทำ ...................................................... ชั้น................. เลขที่....

     2. หลังจากได้รับ comment แล้ว จึงทำป้ายสำหรับติดต้นไม้เพื่อความถูกต้องค่ะ

 

               

 

 

ชื่อสามัญหญ้ารีแพร์ (repair) ,

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Centotheca Lappacea (L) Desv.)

http://www.thaigoodview.com/node/190665

ผู้จัดทำ นางสาว ภารวีนากุ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 29 (ส่งซ่อมคะ)

 

ชื่อสามัญ : ว่านหางจรเข้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe, Aloe Vera, Aloin, Barbados, Jafferabad, Star Cactus

http://www.thaigoodview.com/node/190337/edit

นางสาวณัฐสุดา พันธ์กุ้ย ม.6/1 เลขที่ 22 (เลขที่ใหม่)

 

ชื่อสามัญ : ว่านหางจรเข้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe, Aloe Vera, Aloin, Barbados, Jafferabad, Star Cactus

http://www.thaigoodview.com/node/190337/edit

นางสาวณัฐสุดา พันธ์กุ้ย ม.6/1 เลขที่ 22 (เลขที่ใหม่)

 

ชื่อสามัญ :Snowflake, Milky way, Winter cherry tree, Arctic Snow, Sweet Indrajao, Hyamaraca

ชื่อวิทยาศาสตร: Wrightia antidysenterica R. Br.

 ชื่อ URL ของ BLOG http://www.thaigoodview.com/node/182623

ผู้จัดทำ น.ส.ปาริตา  วงเดือน ชั้นม.6/1  เลขที่ 15

ชื่อสามัญ :Snowflake, Milky way, Winter cherry tree, Arctic Snow, Sweet Indrajao, Hyamaraca

ชื่อวิทยาศาสตร: Wrightia antidysenterica R. Br.

 ชื่อ URL ของ BLOG http://www.thaigoodview.com/node/182623

ผู้จัดทำ น.ส.ปาริตา  วงเดือน ชั้นม.6/1  เลขที่ 15

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นได้ค่ะ ชื่อวิทยาศาสตร์อย่าลืมตัวเอียวนะคะ

ชื่อสามัญ สนมังกร , ชื่อวิทยาศาสตร์ (Juniperus  Chinensis  L.)

ชื่อ URL ของ BLOG http://www.thaigoodview.com/node/164291

ผู้จัดทำ นายทรงบุญ อรรถปัญญาพร ม.6/1 เลขที่ 44

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นได้ค่ะ

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นได้ค่ะ

ชื่อสามัญ มะเดหวี ,ชื่อวิทยาศาสตร์ Spathiphyllum hybrid

ชื่อ URL ของ blog http://www.thaigoodview.com/node/164111

ผู้จัดทำ นายอัครินทร์ เรืองสมานวงศ์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 24

รูปภาพของ wtswaralee

 

เพิ่มข้อมูลที่ขาด

    - ชื่อสามัญ

    - ชื่อวิทยาศาสตร์ 

     - รูปภาพต้นไม้ในโรงเรียนที่ศึกษา

     - ลักษณะทั่วไป

     - การขยายพันธุ์

     - ประโยชน์ (สรรพคุณทางยา,ประโยชน์อื่นๆ)

     - ความเชื่อ (ถ้ามี)

     - เกร็ดความรู้อื่นๆ (เช่น เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด) (ถ้ามี)

    - อ้างอิง

ลองดูของเพื่อนนะคะ

ชื่อสามัญ Rose , ชื่อวิทยาศาสตร์ Rosa Hybride

ชื่อ URL ของ Blog http://www.thaigoodview.com/node/164295?page=0,0

ผู้จัดทำ ชื่อ นางสาวบุษราภรณ์  พรานบุญ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 7

 

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นป้ายได้ค่ะ ชื่อวิทยาศาสตร์ทำตัวเอียงด้วยค่ะ A+

 

            ชื่อสามัญ Cape jasmine, Gardenia jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์ Gardenia angusta (L.) Merr.

            ชื่อ URL ของ  blog  http://www.thaigoodview.com/node/164312

            ผู้จัดทำ น.ส. ศุภานัน คิมูระ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 28

รูปภาพของ wtswaralee

 

ปริ้นได้ค่ะ ชื่อวิทย์อย่าลืมตัวเอียงนะคะ

ชื่อสามัญ Seented Star Jusmine  ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasmim adenophyllum.

ชื่อ URL ของ  blog  http://www.thaigoodview.com/node/164311

ผู้จัดทำ น.ส.มลประภา  พุสาโรนา     ชั้น. ม.6/1  เลขที่ 31

 

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นได้ค่ะ แผนผังภาพไม่โชว์ลองใส่ใหม่นะคะ

ชื่อสามัญ Bromeliad , ชื่อวิทยาศาสตร์ Aechmea fasciata

            ชื่อ URL ของ  blog http://www.thaigoodview.com/node/164065

            ผู้จัดทำ นางสาวดลนภา  ฉิมสอาด ชั้น ม.6/1 เลขที่ 26

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นได้ค่ะ A+ 

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นได้ค่ะ A+ 

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นได้ค่ะ A+ 

ชื่อสามัญ Zebrina pendula Schnizl, ชื่อวิทยาศาสตร์ Tradescantia zebrina

            ชื่อ URL ของ  blog  http://www.thaigoodview.com/node/164288

            ผู้จัดทำ นาย ศูภสิทธิ์ ไชยต้นเชื้อ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 39 

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นได้ค่ะ A+ 

ชื่อสามัญ : Frangipani, Pagoda, Temple , ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria spp.

ชื่อ URL ของ blog http://www.thaigoodview.com/node/164201

ผู้จัดทำ นายสุริยนต์ บุญอำนวย ชั้น ม.5/1 เลขที่ 41

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นค่ะ A+ แผนผังกว้างไปนิดนะคะ ควรระบุว่าอยู่ส่วนไหนของโรงเรียน

ชื่อสามัญ Tuber Sword Fern, Sword Fern , ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephrolepsis biserrata cr.Furcan

ชื่อ URL ของ blog http://www.thaigoodview.com/node/164070

ผู้จัดทำ นางสาว วีรวรรณ ศรีนาคร ชั้น ม.6/1 เลขที่ 42

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นค่ะ A+

ชื่อสามัญ Lipstick Vine , ชื่อวิทยาศาสตร์ Aeschynanthus radicans jack.

ชื่อ  URL ของ blog  http://www.thaigoodview.com/node/164101

ผู้จัดทำ  นางสาวพัธชยา  วงค์เขียว ชั้น ม.6/1 เลขที่ 6

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นค่ะ A+

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์