ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

รูปภาพของ wtswaralee

ต้นไม้พูดได้

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 

 

                 การส่งงาน

      1.  ให้ส่งงานตรงแสดงความคิดเห็นตามรูปแบบดังนี้

            ชื่อสามัญ........................... , ชื่อวิทยาศาสตร์ ...................................

            ชื่อ URL ของ  blog .......................................................................

            ผู้จัดทำ ...................................................... ชั้น................. เลขที่....

     2. หลังจากได้รับ comment แล้ว จึงทำป้ายสำหรับติดต้นไม้เพื่อความถูกต้องค่ะ

 

               

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/189737

นายนัฐวุฒิ  ลาศรี เลขที่ 8 ม.6/2 (s)

ชื่อภาษาไทย : ชะพลู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper sarmentosum  Roxb.

http://www.thaigoodview.com/node/187933

นายนัฐวุฒิ  ลาศรี เลขที่ 8 ม.6/2

ชื่อภาษาไทย : กระถิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit

http://www.thaigoodview.com/node/187933

นายนัฐวุฒิ  ลาศรี เลขที่ 8 ม.6/2

ชื่อภาษาไทย : กระถิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit

 ชื่อสามัญ Tuber Sword Fern, Sword Fern , ชื่อวิทยาศาสตร์  Nephrolepsis biserrata cr.Furcan 

  ชื่อ URL ของ blog  http://www.thaigoodview.com/node/182723

  ผู้จัดทำ น.ส. ธารินทร์  สุคนธรส ชั้น ม.6/2 เลขที่ 44

 

 ชื่อสามัญ Tuber Sword Fern, Sword Fern ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephrolepsis biserrata cr.Furcan 

 ชื่อ URL ของ blog http://www.thaigoodview.com/node/182723

 ผู้จัดทำ น.ส. ธารินทร์  สุคนธรส ชั้น ม.6/2 เลขที่ 44

ชื่อสามัญ : มะกรูด ( Kiffir lime, Leech lime ) , ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus x hystrix L.

ชื่อ URL ของ blog : http://www.thaigoodview.com/node/182680

ผู้จัดทำ : น.ส.สุวิมล  โค้วจันทร์  ชั้น ม.6/2 เลขที่ 29

 

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นค่ะ

อาจารย์ครับ ไม่เห็นบอกว่าได้ A หรือ A+ เลยครับ

ชื่อสามัญ ตะไคร้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Doragag Staph

URL Blog  http://www.thaigoodview.com/node/166906

นส.บุษราคัม หงษ์แก้ว ม.6/2 เลขที่ 39 

รูปภาพของ wtswaralee

ชื่อวิทย์ต้องตัวเอียงค่ะ เพิ่มแผนผังที่ตั้งต้นไม้ด้วยค่ะ

ปริ้นได้ค่ะ

ชื่อสามัญ ตะไคร้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Doragag Staph

URL Blog  http://www.thaigoodview.com/node/166906

นส.บุษราคัม หงษ์แก้ว ม.6/2 เลขที่ 39 

รูปภาพของ wtswaralee

 

 

ชื่อสามัญ : มะยม (Star Gooseberry) , ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus acidus  (L.) Skeels

ชื่อ URL ของ  blog : http://www.thaigoodview.com/node/164662

ผู้จัดทำ : น.ส. น้ำฝน ลายนารี ชั้น ม.6/2 เลขที่ 10

 

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นค่ะ A+

ชื่อสามัญ : มะนาว (Common lime) , ชื่อวิทยาศาสตร์   : Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle

ชื่อ URL ของ  blog : http://www.thaigoodview.com/node/164661

 ผู้จัดทำ : น.ส. ณัฐฐินี นากุ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 14

 

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นค่ะ A+  

ชื่อสามัญ : มะเขือต้น (Brazilian potato tree) , ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum wrightii Benth 

ชื่อ URL ของ  blog : http://www.thaigoodview.com/node/164654

ผู้จัดทำ : น.ส. เพชรพิรุณ เจริญรุ่ง  ชั้น ม. 6/2 เลขที่ 1

 

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นค่ะ A+

ชื่อสามัญ : ส้มจี๊ด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus Japonica Thunb

http://www.thaigoodview.com/node/164549

ผู้จัดทำ น.ส.นิธิพร ดอนเหนือ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 36

รูปภาพของ wtswaralee

เพิ่มผังที่ตั้งต้นไม้ด้วยค่ะ

 

ปริ้นค่ะ โดยต้องมีชื่อสามัญภาษาไทยด้วยดูรูปแบบตอนม. 5 นะคะ

ชื่อสามัญ: Tamalaki, Hazardana ชื่อวิทยาศาสตร์: Phyllanthus amarus Schum & Thonn. 

ชื่อ URL ของ  blog :http://www.thaigoodview.com/node/164325

ผู้จัดทำ น.ส.ดวงหทัย แซ่อั้ง ม.5/2เลขที่34

รูปภาพของ wtswaralee

ภาพหน้าแรกไม่โชว์ค่ะ ควรทำตัวหนังสือให้เห็นชัดขึ้น แผนผังที่ตั้งต้นไม้ว่าอยู่ส่วนไหนของโรงเรียนด้วยค่ะ

        

ชื่อสามัญ บัวบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica

 ชื่อ URL ของ blog  http://www.thaigoodview.com/node/164316

 ผู้จัดทำ นาย เมธี ชินภักดี ม.5/2 เลขที่ 2

รูปภาพของ wtswaralee

ภาพบางภาพไม่โชว์ มีพิมพ์ผิดแก้ดวยค่ะ ควรจัดเรียงหัวข้อให้ชัดเจนตามรูปแบบ ชื่อวิทยาศาสตร์ต้องตัวเอียง

ปริ้นได้ค่ะ 

ชื่อสามัญ cilantro,coriander ชื่อวิทยาศาสตร์ coriandrum sativum

ชื่อ URL ของ blog www.thaigoodview.com/node/164227

ผู้จัดทำ น.ส. ณัฐธิดา สุขใส ชั้น ม.6/2 เลขที่35

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นได้ค่ะ A+ ชื่อสามัญอย่าลืมใส่ภาษาไทยด้วยค่ะ (ผักชี)

 ชื่อสามัญ Queen of Dracaenas,ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena goldieana

 ชื่อ URL ของ blog  http://www.thaigoodview.com/node/164314

 ผู้จัดทำ นายพุทธนันท์ ต้องสุวรรณ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 7 

 

 

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นค่ะ A+

ชื่อสามัญ : มะขาม (Tamarind) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamarindus indica Linn

ชื่อ URL ของ  blog http://www.thaigoodview.com/node/164313

ผู้จัดทำ นางสาวอาริยา วรวงค์ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 9

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นได้ค่ะ A+

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์