ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

รูปภาพของ wtswaralee

ต้นไม้พูดได้

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 

 

                 การส่งงาน

      1.  ให้ส่งงานตรงแสดงความคิดเห็นตามรูปแบบดังนี้

            ชื่อสามัญ........................... , ชื่อวิทยาศาสตร์ ...................................

            ชื่อ URL ของ  blog .......................................................................

            ผู้จัดทำ ...................................................... ชั้น................. เลขที่....

     2. หลังจากได้รับ comment แล้ว จึงทำป้ายสำหรับติดต้นไม้เพื่อความถูกต้องค่ะ

 

               

 

 

ต้นแสงจันทร์

ชื่อสามัญ Lettuce tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pisonia grandis. 


ชื่อ URL ของ BLOG http://www.thaigoodview.com/node/191204

ผู้จัดทำ นาย เลิศศิริ ถาวร ชั้น ม.6/3 เลขที่ 42

ชื่อสามัญ Banana (กล้วย) , ชื่อวิทยาศาสตร์  Musa sapientum Linn., paradisaca Linn.

ชื่อ URL ของ  blog  http://www.thaigoodview.com/node/189607

ผู้จัดทำ  นาย  สิริโชค วงศ์พุฒ     ชั้น  ม.6/3   เลขที่ 14

 ชื่อสามัญ อัญชัน (Butterfly pea) , ชื่อวิทยาศาสตร์ Clitoria ternatea L.

ชื่อ URL ของ  blog http://www.thaigoodview.com/node/188345

 ผู้จัดทำ  นาย พลวัต กางถิ่น  ชั้น ม.6/3 เลขที่ 16

 ชื่อสามัญ เอื่องหมายนา (Crape ginger) , ชื่อวิทยาศาสตร์ Costus speciosus (Koen.)

ชื่อ URL ของ  blog http://www.thaigoodview.com/node/188108

ผู้จัดทำ นาย พลวัต กางถิ่น ชั้น ม. 6/3 เลขที่ 16 (S)

ชื่อสามัญ : อัญชัน  (Butterfly pea. หรือ Blue pea.) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clitoria ternatea L.
http://www.thaigoodview.com/node/188212
นายเอกราช  จำปาทอง เลขที่ 27 ม.6/3  (S)
ชื่อสามัญ : อัญชัน  (Butterfly pea. หรือ Blue pea.) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clitoria ternatea L.
http://www.thaigoodview.com/node/188212
นายเอกราช  จำปาทอง เลขที่ 27 ม.6/3  (S)
ชื่อสามัญ : ลีลาวดี ( Plumeria,Frangipani, Temple Tree )
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria spp.
http://www.thaigoodview.com/node/188211
นายเอกราช  จำปาทอง เลขที่ 27 ม.6/3
ชื่อสามัญ : ลีลาวดี ( Plumeria,Frangipani, Temple Tree )
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria spp.
http://www.thaigoodview.com/node/188211
นายเอกราช  จำปาทอง เลขที่ 27 ม.6/3

ชื่อสามัญ Tamarind, Indian date ,ชื่อวิทยาศาสตร์ Tamarindus indica Linn

ชื่อ URL ของ  bloghttp://www.thaigoodview.com/node/188098

ผู้จัดทำ น.ส นิตยา ทองโคตร ชั้น ม.6/3 เลขที่  23 (S)

ชื่อสามัญ Bougainvillea ,ชื่อวิทยาศาสตร์ Bougainvillea spp.

ชื่อ URL ของ  blog http://www.thaigoodview.com/node/187928

ผู้จัดทำ น.ส. ฐิติลักษณ์  อภิชัยวงศ์  ชั้น ม.6/3 เลขที่ 15  (S)

ชื่อสามัญ ต้นลิ้นนาคราช , ชื่อวิทยาศาตร์ Sansevieria spp.

ชื่อ URL ของ blog  http://www.thaigoodview.com/node/184933

ผู้จัดทำ น.ส.นภัสสร เพชรเเหวน เลขที่5 ม6/3

รูปภาพของ wtswaralee

ชื่อสามัญต้องมีภาษาไทยด้วย ปริ้นค่ะ

 

ชื่อสามัญ ต้นลิ้นนาคราช , ชื่อวิทยาศาตร์ Sansevieria spp.

ชื่อ URL ของ blog  http://www.thaigoodview.com/node/184933

ผู้จัดทำ น.ส.นภัสสร เพชรเเหวน เลขที่5 ม6/3

 ชื่อสามัญ Croton(โกสน)     ชื่อวิทยาศาสตร์Codiaeum variegatium (L.) Blume   

            ชื่อ URL ของ  bloghttp://www.thaigoodview.com/node/164629

            ผู้จัดทำ น.ส.วาสิตา ทองตา. ชั้น ม.6/3 เลขที่  31

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นค่ะ ชื่อสามัญต้องมีภาษาไทยด้วย

ขาดผังต้นไม้ใน รร.

 

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นค่ะ ชื่อสามัญต้องมีภาษาไทยด้วย

ขาดผังต้นไม้ใน รร.

 

ชื่อสามัญ : Pandanus Palm , Fragrant Pandan , Pandom wangi. (เตยหอม) , ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus amaryllifolius  Roxb.

ชื่อ URL ของ blog : http://www.thaigoodview.com/node/167303

ผู้จัดทำ : นายปานปรีชา   แซ่ลิ้ม  ชั้น ม.6/3  เลขที่ 7

 

รูปภาพของ wtswaralee

เพิ่มแผนผังที่ตั้งต้นไม้ด้วยนะคะ

ปริ้นค่ะ A

            ชื่อสามัญ Kale คะน้า     ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica albroglabra   

            ชื่อ URL ของ  blog http://www.thaigoodview.com/node/164789

            ผู้จัดทำ นายเมธัส ชูสกุล. ชั้น ม.6/3 เลขที่  35

รูปภาพของ wtswaralee

เพิ่มแผนผังที่ตั้งต้นไม้ด้วยค่ะ

ปริ้นค่ะ A

ชื่อสามัญ ชาฮกเกี้ยน , ชื่อวิทยาศาสตร์ Carmona retusa(Vahl) Masam.

ชื่อ URL ของ  blog http://www.thaigoodview.com/node/164698

ผู้จัดทำ นส.อภิญญา ก้านขวา ชั้น ม.6/3 เลขที่ 17

รูปภาพของ wtswaralee

เพิ่มแผนผังที่ตั้งต้นไม้ในโรงเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเป็นตัวเอียงด้วยค่ะ

ปริ้นได้ค่ะ 

 

ชื่อสามัญ Croton , ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum Variegatum

ชื่อ URL ของ  blog http://www.thaigoodview.com/node/164710

ผู้จัดทำ สิริโชค  วงศ์พุฒ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 14

รูปภาพของ wtswaralee

แก้ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นตัวเอียงด้วยค่ะ

ปริ้นได้ค่ะ

 ชื่อสามัญ คะน้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica alboglabra

ชื่อURL ของบล็อค   http://www.thaigoodview.com/node/164664

ผู้จัดทำ นายนวพงษ์ ขุมเงิน ชั้น 6/3 เลขที่ 37

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นค่ะ 

ชื่อสามัญ   หมากนวล หมากคอนวล หมากเยอรมัน หมากมนิลา  , ชื่อวิทยาศาสตร์   Veitchia merrillii (Becc.) H.E

            ชื่อ URL ของ  blog  http://www.thaigoodview.com/node/164568

            ผู้จัดทำ นาย อนุสิษฐ์ วีระทรัพย์ ชั้น.6/3 เลขที่ 28

รูปภาพของ wtswaralee

ชื่อวิทยาศาสตร์ต้องตัวเอียงทุกครั้งนะคะ

เพิ่มแผนผังที่ตั้งต้นไม้ด้วยค่ะ

ปริ้นได้ค่ะ 

ชื่อสามัญ : พญาสัตบรรณ  ,  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstoniascholaris

ชื่อ URS ของ blog : http://www.thaigoodview.com/node/164409

ผู้จัดทำ : น.ส จิราพร พรมทิพย์  ชั้น : ม.6/3 เลขที่ : 20

รูปภาพของ wtswaralee

ชื่อวิทยาศาสตร์ต้องเป็นตัวเอียงค่ะ

เพิ่มแผนผังตำแหน่งต้นไม้ในโรงเรียนด้วยค่ะ

ปริ้นค่ะ A

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์