ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

รูปภาพของ wtswaralee

ต้นไม้พูดได้

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

 

 

                 การส่งงาน

      1.  ให้ส่งงานตรงแสดงความคิดเห็นตามรูปแบบดังนี้

            ชื่อสามัญ........................... , ชื่อวิทยาศาสตร์ ...................................

            ชื่อ URL ของ  blog .......................................................................

            ผู้จัดทำ ...................................................... ชั้น................. เลขที่....

     2. หลังจากได้รับ comment แล้ว จึงทำป้ายสำหรับติดต้นไม้เพื่อความถูกต้องค่ะ

 

               

 

 

ชื่อสามัญ  เฟิร์นข้าหลวง (Bird’s nest fern)   ชื่อวิทยาศาสตร์    Asplenium nidus

  ชื่อ URL ของ  blog       http://www.thaigoodview.com/node/191158

ผู้จัดทำ นายพงศ์บุณย์ รัตนมาโนชญ์ ม.6/9 เลขที่25

ชื่อสามัญต้นเดฟ, ชื่อวิทยาศาสตร์ Dischidia nummularia Variegata

            ชื่อ URL ของ  blog http://www.thaigoodview.com/node/187867

            ผู้จัดทำ นาย นิพนธ์ เงาศรี ชั้น 6/9 เลขที่ 19

ชื่อสามัญ  Spiral  flagชื่อวิทยาศาสตร์ Costus speciosus

ชื่อ URL ของบล๊อก http://www.thaigoodview.com/node/187778

ผู้จัดทำ นาย ธนณัฏฐ์ เปรมสิทธิสน ม.6/9 เลขที่ 24

ชื่อสามัญ  Spider Plant ชื่อวิทยาศาสตร์  Cholorophytum comosum L.

ชื่อ URL ของ blog http://www.thaigoodview.com/node/187774

ผู้จัดทำ นาย ศิวัช ลิ่วกิตติวรกุล ม.6/9 เลขที่ 21

ชื่อสามัญ ดอกหน้าวัว (Flamingo Flower) ,ชื่อวิทยาศาสตร์ Anthurium andraeanum

ชื่อURL ของ blog http://www.thaigoodview.com/node/187768

ผู้จัดทำ นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์แสง ม.6/9 เลขที่ 31

 ชื่อสามัญ Tuber Sword Fern, Sword Fern , ชื่อวิทยาศาสตร์  Nephrolepsis biserrata cr.Furcan 

            ชื่อ URL ของ blog  http://www.thaigoodview.com/node/182723

            ผู้จัดทำ น.ส. ธารินทร์  สุคนธรส ชั้น ม.6/2 เลขที่ 44

 

 

รูปภาพของ wtswaralee

ปริ้นได้ค่ะ ส่งผิดห้องนะ

ชื่อสามัญ ดอกหน้าวัว (Flamingo Flower) ,ชื่อวิทยาศาสตร์ Anthurium andraeanum

ชื่อURL ของ blog http://www.thaigoodview.com/node/164299

ผู้จัดทำ กฤตพร หลงศิริ ชั้น ม.6/9 เลขที่ 23

 

รูปภาพของ wtswaralee

ชื่อวิทยาศาสตร์ต้องตัวเอียง ชื่อสามาัญต้องมีภาษาไทยด้วยค่ะ

ตั้งใจทำงานดีมาก ปริ้นได้ค่ะ A+

 ชื่อสามัญ กล้วยไม้ (Orchid) ชื่อวิทยาศาสตร์ Orchid

ชื่อ URL ของ  blog http://www.thaigoodview.com/node/164214

ผู้จัดทำ น.ส.สุริณี มาเยอะ ชั้น 6/9 เลขที่ 7

ส่งนานแล้วแต่พอมาเช็คมันไม่มีอ่ะค่ะ ทำนานแล้วจริงๆนะคะT T

รูปภาพของ wtswaralee

เพิ่มแผนผังต้นไม้ในโรงเรียนค่ะ

้ปริ้นได้ค่ะ A

 

ชื่อสามัญ   : พลูด่าง    ชื่อวิทยาศาสตร์ :Scindapsus aureus    

ชื่อ URL ของบล็อก http://www.thaigoodview.com/node/164659

ผู้จัดทำ นายธนวัฒน์  สวาทะสุข ชั้น ม.6/3  เลขที่ 38

รูปภาพของ wtswaralee

ชื่อวิทยาศาสตร์ต้องเป็นตัวเอียง ชื่อสามัญต้องมีภาษาไทยด้วยค่ะ 

ปริ้นได้ค่ะ A

ชื่อสามัญ : ชมพูพันธุ์ทิพย์      ชื่อวิทยาศาสตร์: Tabebuia rosea  (Bertol.) DC.
ชื่อ URL ของบล๊อก  http://www.thaigoodview.com/node/164658

ผู้จัดทำ นางสาวนิตยา  ทองโคตร ชั้น ม.6/3  เลขที่23

รูปภาพของ wtswaralee

ชื่อสามัญต้องมีภาษาไทยด้วยค่ะ

ปริ้นได้ค่ะ A+ 

 ชื่อสามัญ เอื้องหมายนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Costus speciosus, หรือ Cheilocostus speciosus

            ชื่อ URL ของ  blog http://www.thaigoodview.com/node/164432

            ผู้จัดทำ นายอารัทธ์ ก่อกิจ ชั้น ม.6/9 เลขที่ 9

รูปภาพของ wtswaralee

ควรมีการเรียบเรียงข้อมูล จัดเรียงตามรูปแบบ และเพิ่มแผนผังที่ตั้งต้นไม้ในโรงเรียนด้วยค่ะ

ปริ้นได้ค่ะ

ชื่อสามัญ: chinese rose ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus rosa sinensis

ชื่อ URL ของblog http://www.thaigoodview.com/node/164308?page=0,0

ผู้จัดทำ นางสาว จารุณี พึ่งพ่ ม.6/9 เลขที่13

รูปภาพของ wtswaralee

ชื่อสามัญต้องมีชื่อไทยด้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ต้องตัวเอียง

มีความตั้งใจทำงานดีมากค่ะ

ปริ้นได้ค่ะ A

ชื่อสามัญ: chinese rose ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus rosa sinensis

ชื่อ URL ของblog http://www.thaigoodview.com/node/164308?page=0,0

ผู้จัดทำ นางสาว จารุณี พึ่งพ่ ม.6/9 เลขที่13

ชื่อสามัญ : ต้นเอื้องทอง(กนกลายไทย), ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sanchezia speciosa Leonard

ชื่อ URL ของ blog : http://www.thaigoodview.com/node/164176

ผู้จัดทำ : นางสาวไรวินท์ ศรีธวัช ชั้น ม.6/9 เลขที่ 27

รูปภาพของ wtswaralee

เพิ่มแผนผังที่ตั้งต้นไม้ด้วยค่ะ ชื่อสามัญควรมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ปริ้นได้ค่ะ A

ชื่อสามัญ Yallow palmชื่อวิทยาศาสตร์   Chrysalidocarpus lutescens.

ชื่อ URL ของ  blog  http://www.thaigoodview.com/node/164290?page=0,0

ผู้จัดทำ นางสาว ณัฐมน ชะนะอุดม  ชั้น ม.๖/๙ เลขที่

 

รูปภาพของ wtswaralee

ชื่อสามัญต้องมัทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ปริ้นได้ค่ะ A

ชื่อสามัญ Snake plant  &  Mother-in-laws Tongue , ชื่อวิทยาศาสตร์ Sansevieria spp.

ชื่อ URL ของ  blog http://www.thaigoodview.com/node/164296

ผู้จัดทำ นาย นันทพัทธ์ เดชสิทธิ์ญาณวร  ชั้น 6/9 เลขที่ 16

รูปภาพของ wtswaralee

ชื่อสามัญต้องมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ปริ้นได้ค่ะ A+

ชื่อสามัญ: West Indian Jasmine ,ชื่อวิทยาศาสตร์: Ixora chinensis Lamk. Ixora spp.

ชื่อ URL ของ  blog: http://www.thaigoodview.com/node/164294

ผู้จัดทำ: นายเกื้อกุล  มงคลทรง ชั้น: ม.6/9 เลขที่: 18

รูปภาพของ wtswaralee

ชื่อสามัญต้องมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษค่ะ

ปริ้นได้ค่ะ A+

ชื่อสามัญ : Queen of Dracaenas,ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena Fragrans

ชื่อ URL ของ blog : http://www.thaigoodview.com/node/164265

ผู้จัดทำ : นางสาวรัมภ์รดา    เพิกเอี่ยม   ชั้น ม.6/9  เลขที่ 22

รูปภาพของ wtswaralee

ชื่อสามัญต้องมีภาษาไทยด้วย

ปริ้นค่ะ A

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์