เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ปลูกฝังเด็กสองภาษา

เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ปลูกฝังเด็กสองภาษา

 

นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการสอดแทรกกิจกรรมให้กับนักเรียน โดยเฉพาะภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อๆกันมา

 

 

“การย้อมผ้า” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภูมิปัญญาของไทยที่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเองตามทฤษฏี “Constructivism”ซึ่งกิจกรรนี้คุณครูได้ออกแบบกิจกรรมโดยมีการกำหนดหัวข้อในการเรียนเรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทย และได้นำกิจกรรมการยอมผ้ามาให้นักเรียนได้เรียนรู้กัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนให้นักเรียนรู้จัก เรียนรู้ที่จะนำสีจากวัสดุธรรมชาติมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่นทาสีตามร่างกาย ทาสีบนภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ย้อมสิ่งทอ เครื่องใช้เครื่องนุ่งห่ม ภาพวาดฝาผนังและเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติคือสีที่สกัดได้จากวัตถุดิบที่มาจาก พืช สัตว์และแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการตามธรรมชาติแหล่งวัตถุดิบของสีธรรมชาติสามารถหาได้จากต้นไม้ ใบไม้และจากบางส่วนของสัตว์หลายชนิด สามารถให้สีสันตามที่เราต้องการและเป็นการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่น นั่นเอง

 

สำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือทำ ลงมือปฏิบัติ ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความสุข พร้อมกับความรู้ที่ถูกปลูกฝังไปในตัว และแน่นอนว่าเด็กสองภาษาก็จะไม่ใช่เพียงเก่งเฉพาะภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่ยังมีความสมดุลเรื่องของกิจกรรม สังคม อารมณ์ ความคิด และจินตนาการอีกด้วย

สอบถามข้อมูลหลักสูตรสองภาษาได้ที่

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก (รังสิต) ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร.0-2792-7500-4 www.sbs.ac.thE-mail:info@sbs.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์