เรียนกับ ครูจิตรกร ปันทราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ swkchittrakorn


สวัสดี นักเรียนที่รักทุกคน

สำหรับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนวิชา ง 30251 การจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้ กับครูจำนวน 9 ห้อง หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กับครูในห้องเรียนแล้ว ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและทำกิจกรรมตามที่ครูกำหนด โดยนักเรียนสามารถทำกิจกรรมนั้นที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ตามที่นักเรียนสะดวก แต่นักเรียนจะต้องส่งงานภายในเวลาที่ครูกำหนดในแต่ละงาน และงานที่ส่งนั้นต้องใช้คำสุภาพ ไม่ลอกผลงานของผู้อื่น ถ้านำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบงานของนักเรียน นักเรียนจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน เริ่มต้นขอให้นักเรียนเข้าไปดูกิจกรรมที่ต้องทำโดยให้นักเรียน คลิกเข้าไปดูตามห้องเรียนของนักเรียน

ห้องเรียนครูจิตรกร ปันทราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

@ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7
    - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 23:30 น.
    - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 23.30 น.

@ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8
    - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 23:30 น. 
    - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 23.30 น.

@ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 9
    - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 23:30 น. 
    - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 23.30 น.

@ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 10
    - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 23:30 น. 
    - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 23.30 น.

@ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 11
    - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 23:30 น.
    - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 23.30 น.

@ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 12
    - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 23:30 น.
    - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 23.30 น.

@ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 13
    - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 23:30 น. 
    - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 23.30 น.

@ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 14
    - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 23:30 น.
    - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 23.30 น.

@ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 15
    - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 23:30 น.
    - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 23.30 น.

รูปภาพของ ssspoonsak

นักเรียนสามารถนำรูปขึ้นไว้ที่ Thaigoodview ได้เลย ดูรายละเอียดที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850

  1. เมื่อเป็นสมาชิก ทุกคนจะมีพื้นที่เก็บภาพคนละ 1 เมกกะไบต์ เก็บภาพได้ประมาณ 10 ภาพ
  2. หากไม่พอให้เข้าไปขอเพิ่มได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/40683 จะได้เพิ่มเป็นคนละ 15 เมกกะไบต์ เก็บภาพได้ประมาณ 150 ภาพ
  3. ขอแล้ว ยังไม่พออีก ให้เข้าไปขอเพิ่มได้ที่เดิม http://www.thaigoodview.com/node/40683 จะได้เพิ่มเป็นคนละ 150 เมกกะไบต์ เก็บภาพได้ประมาณ 1500 ภาพ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บ

รูปภาพของ swk37504

นายคณนาถ ราชคม  ม.6.12 เลขที่ 32 ได้ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้

http://www.thaigoodview.com/node/166164

รูปภาพของ swk39328

นายวัฒนพงศ์  นามวงศ์  ม.6.12 ได้ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้

http://www.thaigoodview.com/node/165870

รูปภาพของ swk37331

นางสาวเกวลี  กาบแก้ว ม.6.12 ได้ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้

www.thaigoodview.com/node/165351

รูปภาพของ SWK37427

นางสาว ละอองทิพย์  เรือนแก้ว ได้ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URLดังนี้  http://www.thaigoodview.com/node/165396

รูปภาพของ swk37331

นางสาวเกวลี  กาบแก้ว ม.6.12 เลขที่ 16 ได้ส่งงานครั้ง 2 ตาม URL ดังนี้

www.thaigoodview.com/node/165351

รูปภาพของ swk39335

นางสาว พิมสิริ  พรหมลือ ม.6.9 เลขที่ 22 ได้ส่งงานครั้ง 2 ตาม URL ดังนี้  http://www.thaigoodview.com/node/165324

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์