เรียนภาษาอังกฤษกับบทเพลง "Way Back into Love"

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


"Way Back into Love"

By : Hugh Grant & Haley Bennet

 

I've been living with a shadow overhead
I've been sleeping with a cloud above my bed
I've been lonely for so long
Trapped in the past, I just can't seem to move on
I've been hiding all my hopes and dreams away
Just in case I ever need em again someday
I've been setting aside time
To clear a little space in the corners of my mind
All I want to do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
Oh oh oh
I've been watching but the stars refuse to shine
I've been searching but I just don't see the signs
I know that it's out there
There's got to be something for my soul somewhere
I've been looking for someone to shed some light
Not somebody just to get me through the night
I could use some direction
And I'm open to your suggestions
All I want to do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
And if I open my heart again
I guess I'm hoping you'll be there for me in the end
oh, oh, oh, oh, oh
There are moments when I don't know if it's real
Or if anybody feels the way I feel
I need inspiration
Not just another negotiation
All I want to do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
And if I open my heart to you
I'm hoping you'll show me what to do
And if you help me to start again
You know that I'll be there for you in the end
oh, oh, oh, oh, oh

หากฟังเพลงไม่ได้ให้ลิ๊งค์ตามนี้ครับ

http://www.ijigg.com/songs/V27AF0PB0


Vocabulary (เรียนคำศัพท์)

Shadow

an area of darkness, caused by light being blocked by something, which usually has a similar shape to the object that is blocking the light and which appears to be joined to it (เงา)

 

refuse

to say that you will not do or accept something (ปฏิเสธ)

 
soul the spiritual part of a person which some people believe continues to exist in some form after their body has died, or the part of a person which is not physical and experiences deep feelings and emotions (จิต. วิญญาณ)  
direction control or instruction (ควบคุมหรือสั่ง) ทิศทาง ชี้แนะ  
suggestion to communicate or show an idea or feeling without stating it directly or giving proof แนะนำ ข้อแนะนำ  
inspiration someone or something that gives you ideas for doing something (แรงบันดาลใจ)  
negotiation the process of discussing something with someone in order to reach an agreement with them, or the discussions themselves (การตกลง เจรจา ต่อรอง)

 

Grammar Point (เรียนไวยากรณ์ในบทเพลง)

สำหรับไวยากรณ์ที่อยากนำเสนอในบทเพลงนี้คือ Present Perfect Continuous Tense ครับ

  PRESENT  PERFECT CONTINUOUS TENSES

โครงสร้างของประโยค  = subject + has/have +been+Ving ในกรณีที่เป็น Active Voice

 

โครงสร้างของประโยค  = subject + has/have +being+V3 ในกรณีที่เป็น Passive Voice

วิธีใช้

1.การใช้เช่นเดียวกับ Present Perfect Tense แต่เน้นกับประโยคที่มีความต่อเนื่อง

หมายเหตุ : จะต้องใช้กับคำกริยาที่มีความต่อเนื่อง เช่น work, stay, wait. etc.

Example : They have been writing five letters up to now

               (สามารถใช้ wait ได้เพราะเป็นกริยาที่มีความต่อเนื่อง)

               The clock has stopped.

               (ไม่สามารถใช้ stop ได้เพราะไม่เป็นกริยาที่มีความต่อเนื่อง)

รูปกริยาที่ใช้กับ Present Perfect Continuous Tense

    ประธาน + has/have +been+present participle

EX: I am bored because I have been waiting for you for two hour.     ฉันเบื่อเพราะฉันคอยคุณมา 2 ชั่วโมงแล้ว

 

2.มักมีคำแสดงระยะเวลาของการต่อเนื่อง เช่น for two hours, for three weeks, recently , lately เป็นต้น

EX :

      A : How long have you been playing golf?

      B : I have been playing golf for three hours.

 

 3. การเปรียบเทียบการใช้รูป Active Voice กับ Passive Voice

Active Voice : I have been doing my homework for ten minutes.

Passive Voice : My homework has been done by me for ten minutes.

 

หมายเหตุ : ไมค่อยนิยมนำ Present Perfect Continuous Tense มาใช้ในรูป Passive Voice.

 

 


ศึกษาความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับครูมงคล คลังมนตรี
เรียนภาษาอังกฤษกับบทเพลง "Before I fall in love"

สุภาษิตภาษาอังกฤษ-สุภาษิตภาษาไทย
เว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้ภาษาอังกฤษ http://www.ktt.th.gs

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WBI เรื่อง Grammar http://www.wbieng.th.gs

 

สร้างโดย: 
นายมงคล คลังมนตรี

Sealed Sealed Sealed

-----------------

genting club  / royal1688

ดีมากครับ

รูปภาพของ devilearth

ผมชอบมากเลยครับคุณครู ขอบคุณมากครับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์