ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูลรับนักเรียน

          โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  จังหวัดพิษณุโลก  สังกัดสำนักงานบริหารงานการพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ กำลังจะเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา และบกพร่องด้านการได้ยิน ประจำปีการศึกษา 2551 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มีนาคม-30 เมษายน 2551
          คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          1.ต้องเป็นเด็กที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน และบกพร่องด้านสติปัญญา  นักเรียนไปกลับมีอายุตั้งแต่  4-16 ปี นักเรียนประจำ อายุ 7-16 ปี
           2.จดทะเบียนคนพิการหรือมีใบรับรองความพิการ  มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 
          หลักฐานในการสมัคร
          1.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและเด็ก  3 ชุด 
          2.สำเนาสูติบัตร 3 ชุด ใบรับรองแพทย์ ใบตรวจวัดการได้ยิน ใบตรวจวัดระดับสติปัญญา สมุดทะเบียนคนพิการ บัตรประกันสุขภาพ
          3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป
          ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมเด็กที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  จังหวัดพิษณุโลก  ตำบลมะขามสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม-30 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะตามกระบวนการของโรงเรียน  วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 น.  ลงทะเบียนและรายงานตัวนักเรียนใหม่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 น.
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 375 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์