มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาต่อปริญญาโท บริหาร

       มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาต่อปริญญาโท บริหาร
       มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท เรียน ณ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม กรุงเทพฯ
       หลักสูตรที่เปิดรับ
       -หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต  สาขาการประกอบการ รุ่นที่ 4  สาขา Ex-M.B.A. รุ่นที่ 25
       รับสมัคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
       สมัครและสอบถามหลักสูตรได้ที่ 0-2231-1270-2 ดร.พรรพต 08-1949-8548 หรือ
www.ex-mba.edu 
       (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105185 แล้วส่ง  SMS  มาที่ 4264444)
       ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 397
www.elearneasy.com

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เปิดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
เปิดรับสมัคร...ปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)
• สาขาวิชานโยบายสาธารณะ รุ่นที่ 5
• สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 11

หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
หลักสูตร 1 ปี ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร นอ./นปส./เสธ.ทบ/เสธ.ทร./วทร./นพส

ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะ วันเสาร์-วันอาทิตย์ (สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด)
เปิดรับสมัครทุกวัน หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2552
• พร้อมรับคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค ฟรี
• สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ
• สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ
• พร้อมการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
• เสื้อสูทพิธีการ, ตำราเรียน ตลอดหลักสูตร
• มีคณาจารย์ประจำให้คำปรึกษา และระบบติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
• ค่าเรียนระบบเหมาจ่าย ไม่บานปลาย
ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์ อาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 (ฝั่งโฮมโปร) ถ.ศรีนครินทร์ พร้อมอาคารจอดรถยนต์ 1,200 คันในร่มตลอดทั้งวัน www.gspa-buu.net/srinakarin โทรศัพท์: 02-325-9068-9, 0-81-915-2566
*** พัฒนาตน พัฒนางาน ประสบการณ์กว้างไกล***

MBA ที่นี่ก็ดีครับ
สาขาอื่นก็โอน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร
กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

หลักสูตรนานาชาติ
รับปริญญาจาก 2 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Southern Cross University ออสเตรเลีย
- Master of Business Administration (M.B.A)
- Master of Arts in International Tourism and Hotel Management

หลักสูตรไทย
- M.B.A. บริหารธุรกิจ ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์)
- M.B.A. MC.การสื่อสารการตลาด ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์
- M.A. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์
- M.S. พลังงานทดแทน ภาคเสาร์-อาทิตย์
- M.Ed. บริหารการศึกษา ภาคเสาร์ - อาทิตย์
- M.P.A. นโยบายสาธารณะ ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์-อาทิตย์

ปริญญาที่ 2 หลักสูตร 1 ปี ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรไทย มีหลักสูตรต่างๆดังนี้
- บริหารการศึกษา Master of Education (Education Administration)
- นโยบายสาธารณะ Master of Public Administration (Public Policy) โครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรและ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร
55 อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)
ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2655-3700
www.nubkk.nu.ac.th
มีทุนการศึกษา

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 202 คน กำลังออนไลน์