งานครั้งที่ 1 (1/2557)

รูปภาพของ stncharuwan

ขอให้นักเรียนส่งงานในช่องแสดงความคิดเห็น โดยกำหนดชื่อ -สกุล เลขที่ และห้อง ด้วยจร้า ตามตัวอย่างด่านล่าง

ตัวอย่าง 

ชื่อ  ด.ญ. ทุเรียน  ก้านยาว  เลขที่ 20 ห้อง 2/10 

www/thaigoodview.com/node/*****

รูปภาพของ stn39444

http://www.thaigoodview.com/node/165788


ด.ญ พรรธิภา กลิ่ขจร 2/8 เลขที่ 36

รูปภาพของ stn39386

ชื่อ อมราพรรณ อุสิทธิ์ ชั้น ม2/7 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/166795

http://www.thaigoodview.com/node/166704

http://www.thaigoodview.com/node/166708

รูปภาพของ stn39386

ชื่อ อมราพรรณ อุสิทธิ์ ชั้น ม2/7 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/166795

http://www.thaigoodview.com/node/166704

http://www.thaigoodview.com/node/166708

รูปภาพของ Fafern2544

ด.ญ.  อวัสดา  สุภาสวัสดิ์  ม.2/5  เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/166169

รูปภาพของ stn39386

ชื่อ อมราพรรณ อุสิทธิ์ ชั้น ม2/7 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/165793

รูปภาพของ stn39402

ด.ญ กานต์รวี สะอาด ม2/7 เลขที่ 41

http://www.thaigoodview.com/node/165809

รูปภาพของ stn39397

http://www.thaigoodview.com/node/165769

ด.ญ.กันยารัตน์ สำนองสุข เลขที่36   ม2/7 

รูปภาพของ stn39294

ด.ญ.วริศรา  เจริญผล  ม.2/5  เลขที่  34


http://www.thaigoodview.com/node/165795

รูปภาพของ stn39292

ด.ญ.จิรารัตน์ พุ่มแย้ม ม.2/5เลขที่32


http://www.thaigoodview.com/node/165805

รูปภาพของ stn39292

ด.ญ.จิรารัตน์ พุ่มแย้ม ม.2/5เลขที่32


http://www.thaigoodview.com/node/165805

รูปภาพของ stn39444

ด.ญ พรรธิภา  กลิ่นขจร ม.2/8 เลขที่ 36

 

http://www.thaigoodview.com/node/165788

ด.ญ. อรพรรณ  กลิ่นอ้น

http://www.thaigoodview.com/node/166860

รูปภาพของ stn39278

ด.ญ.ปาณิสรา  วิจารณ์ ม.2/5 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/165804

รูปภาพของ mint39271

ด.ญ. สุมินตรา  ม่วงพรวน  ม.2/5  เลขที่11


http://www.thaigoodview.com/node/166174

รูปภาพของ stn39368

ด.ญ.ณัฐธยาน์  คชประภา ม.2/7 เลขที่ 9


http://www.thaigoodview.com/node/165778

รูปภาพของ stn39368

ด.ญ.ณัฐธยาน์  คชประภา ม.2/7 เลขที่ 9


http://www.thaigoodview.com/node/165778

รูปภาพของ STN39579

ด.ญ เดือนเพ็ญ  เกตุเเย้ม เลขที่  49  ม.2/8

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/165790

รูปภาพของ stn39377

http://www.thaigoodview.com/node/166171


ด.ญ. เมยวี พรมรอด เลขที่16 ม.2/7

รูปภาพของ stn39400

http://www.thaigoodview.com/node/165791

ดใญใสุชานันท์ หลวงอินทร์ ชั้นม.2/7 เลขที่39

รูปภาพของ stn39377

ด.ญ.เมยวี พรมรอด   เลขที่16 ม.2/7

รูปภาพของ stn39378

http://www.thaigoodview.com/node/166615


ด.ญ.ศรุตา ตัณนิติศุภวงษ์ ม.2/7 เลขที่ 17

ด.ญ.อรพรรณ กลิ่นอ้น ชั้นม.2/8 เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/node/166180

รูปภาพของ STN39412

http://www.thaigoodview.com/node/165775


ด.ญ.อารีย์สรวง สุจสมนิตย์ ม.2/8 เลขที่ 5

รูปภาพของ STN39412

http://www.thaigoodview.com/node/165775


ด.ญ.อารีย์สรวง สุจสมนิตย์ ม.2/8 เลขที่ 5

รูปภาพของ mint39271

ด.ญ. สุมินตรา ม่วงพรวน ม.2/5 เลขที่11


http://www.thaigoodview.com/comment/reply/166174#comment-form

รูปภาพของ mint39271

ด.ญ. สุมินตรา ม่วงพรวน ม.2/5 เลขที่11


http://www.thaigoodview.com/comment/reply/166174#comment-form

รูปภาพของ stn39450

ด.ญ.ปณัฐดา องค์วงค์สกุล เลขที่ 42 ห้อง 2/8

http://www.thaigoodview.com/node/165780

ด.ญ.อรพรรณ ทองปรอน ม.2/5เลขที่37

http://www.thaigoodview.com/node/165803

รูปภาพของ stn39278

ด.ญ.ปาณิสรา  วิจารณ์ ม.2/5 เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/165806

รูปภาพของ stn39294

ด.ญ.วริศรา เจริญผล ม.2/5 เลขที่ 34


http://www.thaigoodview.com/comment/reply/165808#comment-form

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์