การปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปภาพของ naree03
 

             กรุงเทพมหานคร
 กรุงเทพมหานครเป็นองค์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีขนาดใหญ่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
 โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร
 กรุงเทพมหานครแบ่งโครงสร้างออกเป็น  2  ฝ่าย  คือ
 1.  สภากรุงเทพมหานคร ( ฝ่ายนิติบัญญัติ ) ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี  กำหนดให้ประชาชนในแต่ละเขตปกครองเลือกสภากรุงเทพมหานครได้เขตละ  1  คน  ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมี  50  เขตปกครอง  มีสภากรุงเทพมหานครได้  50  คน
ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเบอร์เดียว  สภากรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ทางนิติบัญญัติ  รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 2.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ( ฝ่ายบริหาร )  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี  การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช้ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเบอร์เดียว  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นตามกฎหมาย โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เกิน  4  คน  ช่วยในการบริหารงานตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
 พื้นที่การบริหารกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็นเขตและแขวง ในแต่ละเขตจะมีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร โดยมีสภาเขต ( สข.)  เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนภายในเขตนั้น ซึ่งแต่ละเขตมีสมาชิกสภาเขตอย่างน้อยเขตละ  7  คน  ถ้าเขตใดมีประชากรเกิน 100,000  คน  ให้มีสมาชิกสภาเขตได้เพิ่มอีก  1  คน  เศษของแสนถ้าเกิน  50,000  คน  ให้นับเป็น  100,000  คน  มีวารการดำรงตำแหน่งคราวละ  4  ปี

สร้างโดย: 
นางสาวนารี มะเดื่อ
รูปภาพของ zxc123

การปกครองส่วนท่องถิ่น

เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่

ของคุณนะคับ
ทำรายงานได้เเล้ววววว -..-

การสอบภาค ก ที่ผ่านมา เลขที่ 3120001946 ถึง 312001972 ช่วงห่างตั้ง30คน เป็นไปได้ใหมที่ทุกคนจะสอบไม่ผ่านเลย
แล้วท่านยังมีหน้ามาบอกให้ไปแจ้งต่อกรมการปกครอง ด้วยตนเองแทนที่คุณท่านผู้ตรวจข้อสอบจะรับผิดชอบโดยการตรวจข้อสอบใหม่ หรือให้จัดการสอบใหม่โดยใช้ข้อสอบเดิมแต่กลับให้ทุกคนที่สงสัยไปแจ้งด้วยตนเอง ท่านไม่สงสารคนที่ เขาอยู่บ้านนอก และไม่มีเงินบ้างหรือ

แจ้งเลยค่ะ ไม่รอเค้าหรอก เพื่อความยุติธรรม

สอบไม่ผ่านแล้ว ก็ไม่น่าจะพาลคนอื่นเค้านะครับ
การสอบภาคก็มันเป็นการแข่งกับตัวเองครับ
ถึงแม้จะมีคนทุจริต ก็ไม่เกี่ยวกับเราครับขอแค่เราทำคะแนนได้มากกว่ากำหนด
ก็ผ่าน
ไม่มีเหตุอะไรที่เค้าจะมายุ่งกับคะแนนของเราครับ
เค้าอยากจะโกง ก็แค่โกงคะแนนของเค้าไปแค่นั้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์