การปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปภาพของ naree03
  

               เมืองพัทยา
  พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง  20  ปี  ที่ผ่านมา จึงทำให้ประชากรต่างถิ่นอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มจำนวนมาก  ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ผังเมือง  อาชญากรรม  และอื่น ๆ  เพื่อให้การบริหารเมืองมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว  รัฐบาลจึงกำหนดให้พัทยามีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ เรียกว่า เมืองพัทยา  และมีตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  2542  กำหนดให้การบริการเมืองพัทยาประกอบด้วย สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
  โครงสร้างของเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาแบ่งโครงสร้างออกเป็น  2  ฝ่าย
 1.  สภาเมืองพัทยา  ( ฝ่ายนิติบัญญัติ ) ประกอบด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยา  จำนวน  24  คน  มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี สภาเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ  รวมทั้งควบคุม และตรวจสอบการทำงานของนายกเมืองพัทยา
 2.  นายกเมืองพัทยา  ( ฝ่ายบริหาร ) มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 2 วาระไม่ได้  นายกเมืองพัทยามีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของพัทยา และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างเมืองพัทยา

สร้างโดย: 
นางสาวนารี มะเดื่อ
รูปภาพของ zxc123

การปกครองส่วนท่องถิ่น

เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่

ของคุณนะคับ
ทำรายงานได้เเล้ววววว -..-

การสอบภาค ก ที่ผ่านมา เลขที่ 3120001946 ถึง 312001972 ช่วงห่างตั้ง30คน เป็นไปได้ใหมที่ทุกคนจะสอบไม่ผ่านเลย
แล้วท่านยังมีหน้ามาบอกให้ไปแจ้งต่อกรมการปกครอง ด้วยตนเองแทนที่คุณท่านผู้ตรวจข้อสอบจะรับผิดชอบโดยการตรวจข้อสอบใหม่ หรือให้จัดการสอบใหม่โดยใช้ข้อสอบเดิมแต่กลับให้ทุกคนที่สงสัยไปแจ้งด้วยตนเอง ท่านไม่สงสารคนที่ เขาอยู่บ้านนอก และไม่มีเงินบ้างหรือ

แจ้งเลยค่ะ ไม่รอเค้าหรอก เพื่อความยุติธรรม

สอบไม่ผ่านแล้ว ก็ไม่น่าจะพาลคนอื่นเค้านะครับ
การสอบภาคก็มันเป็นการแข่งกับตัวเองครับ
ถึงแม้จะมีคนทุจริต ก็ไม่เกี่ยวกับเราครับขอแค่เราทำคะแนนได้มากกว่ากำหนด
ก็ผ่าน
ไม่มีเหตุอะไรที่เค้าจะมายุ่งกับคะแนนของเราครับ
เค้าอยากจะโกง ก็แค่โกงคะแนนของเค้าไปแค่นั้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 72 คน กำลังออนไลน์