เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้หมวก 6 ใบ

รูปภาพของ kruka51

 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส จำนวน 1 ชั่วโมง

................................

1. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมายและที่มาของทฤษฎีบทปีทาโกรัสได้

2.นักเรียนสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้

2. สาระสำคัญ

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการหาพื้นที่อาศัยความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยเมื่อกำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหนึ่งรูปและให้ c แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก และให้ a,b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉาก จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับ c2 = a2 + b2 เมื่อ a , b และ c เป็นจำนวนใด ๆ

3. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ใช้คำถามตามแนวคิดแบบหมวก 6 ใบของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono)

- (หมวกสี่ขาว , หมวกสีฟ้า)

ครูสนทนากับนักเรียนก่อนการเรียนเรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดยการเล่าที่มาของทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดยเริ่มต้นเล่าประวัติของทฤษฎีบทปีทาโกรัสและความสามารถของทฤษฎีบทปีทาโกรัสในเรื่องทางเรขาคณิต จากนั้นครูให้นักเรียนพิจารณารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และตั้งคำถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน ดังนี้

 

 

สร้างโดย: 
ครูเกษร พุ่มลำเจียก โรงเรียนปิยะบุตร อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (15110)

ดีมากเลยครับ เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ
ให้เด็กฝึกคิด เรียนรู้แบบมีกระบวนการ
สู้ต่อไปนะครับคุณครู
เพื่ออนาคตเด็กไทยที่ก้าวไกล
ขอบคุณครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์