เพลงคณิตสนุก ๆ

รูปภาพของ aumaim

เพลงทศนิยม

เนื้อร้อง ราตรี รุ่งทวีชัย           ทำนอง ระบำยอดหญ้า

มาซิมาบวกลบคิดทศนิยม (ซ้ำ)
ชื่นชมสมเป็นนักคณิตศาสตร์ (ซ้ำ)
ตั้งจุดให้ตรงกันอย่าให้พลาด
คิดเลขบวกลบอย่างเก่งกาจ
สมองเปรื่องปราชญ์จริงเอย
หากคูณทศนิยม สนุกน่าชม ไม่เห็นยากเลย
โจ๊ะพรึม ๆ โจ๊ะพรึม ๆ โจ๊ะพรึม ๆ โจ๊ะพรึม ๆ ก็คูณธรรมดา ผลลัพธ์ออกมา
นับตำแหน่งรวมเลย โจ๊ะพรึม ๆ โจ๊ะพรึม ๆ โจ๊ะพรึม ๆ โจ๊ะพรึม ๆ พรึม

 

<