จำนวนคู่ จำนวนคี่

จำนวนคู่และจำนวนคี่

     จากตารางจะเห็นว่าจำนวนนับ  2,  4,  6,  8  และ  10  มี  2  เป็นตัวประกอบเรียกจำนวนนับ เช่น 2,  4,   6,  8  และ  10  ว่าจำนวนคู่
              จำนวนนับอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จำนวนคู่  เช่น  จำนวนนับ  1,  3,  5,  7  และ 9  เรียกว่าจำนวนคี่

จำนวนนับ ตัวประกอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,
1,   2
1,   3
1,   2,   4
1,   5
1,   2,   3,   6
1,   7
1,   2,   4,   8
1,   3,   9
1,   2,   5,   10


ในการตรวจสอบว่าจำนวนนับจำนวนใดเป็นจำนวนคู่ หรือจำนวนคี่อาจจะพิจารณาได้ดังนี้
                12  มี  1,  2,  3,  4,  6,  12  เป็นตัวประกอบ  2  เป็นตัวประกอบตัวหนึ่งของ  12
                ดังนั้น             =   6  ซึ่งหารได้ลงตัว
 
       
  

ในการพิจารณาจำนวนคู่  จำนวนคี่  อาจจะพิจารณาได้คือ  ถ้าจำนวนนับนั้นหารด้วย 2 ลงตัว  ก็เป็นจำนวนคู่  แต่ถ้าหารด้วย  2  ไม่ลงตัวก็เป็นจำนวนคี่

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           จงทำเครื่องหมาย  / ลงในช่องจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ให้สอดคล้องกับจำนวนที่กำหนดให้                                 

จำนวนนับ จำนวนคู่ จำนวนคี่
12
17
18
21
24
27
30
/
-
/
-
/
-
/
-
/
-
/
-
/
-

สร้างโดย: 
นางอัญชลี สง่าทอง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 175 คน กำลังออนไลน์