คำกริยาช่วย

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

คำกริยาช่วย (Auxiliary Verbs/Modal Verbs/helping Verbs)

คำกริยาช่วย ที่ใช้ช่วยในการสร้าง Tense มักจะไม่มีความหมาย แต่กริยาช่วยบางคำสามารถใช้เป็นกริยาแท้ได้
และจะมีความหมายในตัวเอง เช่น

is แปลว่า เป็น,อยู่,คือ... He is an engineer. (เขาเป็นวิศวกรคนหนึ่ง)

is จะไม่มีความหมาย... She is cooking. ( หล่อนกำลังปรุงอาหาร )

คำกริยาช่วย มีทั้งหมด 24 คำ

Verb to be ... is, am, are, was, were ใช้ประกอบ Continuous tense และ Passive Voice

Verb to do ... do, does, did .ใช้ช่วยสร้างประโยคคำถาม/ปฏิเสธ ใน Simple Tense

Verb to have ... have, has, had ใช้ประกอบ Perfect Tense

คำกริยาช่วยที่มีความหมายในตัวเอง มักจะตามด้วยคำกริยาแท้ช่องเดิมเสมอ

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 356 คน กำลังออนไลน์