หลักการเติม -ing ที่คำกริยา

รูปภาพของ stn39368

หลักการเติม -ing ที่คำกริยา

1.ถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย -e ให้ตัด -e ออก แล้วเติม ing เช่น

write - writing = กำลังเขียน

take - taking = กำลังพา, กำลังนำ, ...

live - living = กำลังอาศัย

2.ถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย -ie ให้เปลี่ยนเป็น -y แล้วเติม ing เช่น

die - dying = กำลังตาย

lie - lying = กำลังพูดเท็จ

3.ถ้าคำกริยานั้นออกเสียงพยางค์เดียว และมีตัวสะกดแค่ตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดซ้ำอีกหนึ่งตัว แล้วจึงเติม ing ลงไป เช่น

sit - sitting = กำลังนั่ง

hit - hitting = กำลังตี

4.ถ้าคำกริยานั้นออกเสียงด้วยสระเสียงยาว คือ สระที่มี 2 ตัว หรือ มีตัวสะกด 2 ตัว อยู่แล้ว ไม่ต้องซ้ำตัวสะกด สามารถเติม ing ได้เลย เช่น

beating - beating = กำลังบีบ

feed - feeding = กำลังป้อนอาหาร

help - helping = กำลังช่วยเหลือ

หมายเหตุ สระเสียงสั้นประกอบด้วย สระพื้นฐาน คือ a, e, i, o, u, y (y เป็นได้ทั้งสระ และ พยัญชนะ) ส่วนสระเสียงยาวประกอบด้วย สระเสียงสั้น 2 ตัว เช่น ae, ee, ai ... เป็นต้น

การทำเป็นประโยคปฏิเสธ ให้นำ "not" วางไว้ระหว่าง Verb to be และ V.ing เช่น

I am not playing basketball with my team right now.
He is not putting a pin on the chair now.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์