งานครั้งที่ 4

รูปภาพของ stncharuwan

Coolงานนี้เก็บคะแนนถึง 20 คะแนนเชียวนะ ขอให้นักเรียนตั้งใจและทำงานให้เต็มความสามารถจร้า โชคดีจร้าCool

ด.ญ.อรพรรณ    กลิ่นอ้น เลขที่21 ม.2/8

http://www.thaigoodview.com/node/167514

ด.ญ. นานามิ งะตะ ม.2/8 เลขที่ 19 

http://www.thaigoodview.com/node/167508

ด.ญ. นานามิ งะตะ ม.2/8 เลขที่ 19 

http://www.thaigoodview.com/node/167508

รูปภาพของ stn39378

ด.ญ.ศรุตา ตัณนิติศุภวงษ์ ม.2/7 เลขที่ 17


http://www.thaigoodview.com/node/167504

รูปภาพของ stn39378

ด.ญ.ศรุตา ตัณนิติศุภวงษ์ ม.2/7 เลขที่ 17


http://www.thaigoodview.com/node/167504

รูปภาพของ stn39377

ด.ญ. เมยวี พรมรอด ม.2/7 เลขที่16


http://www.thaigoodview.com/node/167499


 

รูปภาพของ stn39377

ด.ญ. เมยวี พรมรอด ม.2/7 เลขที่16


http://www.thaigoodview.com/node/167499


 

รูปภาพของ stn39450

ด.ญ.ปณัฐดา องค์วงค์สกุล ม.2/8 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/167437

รูปภาพของ stn39386

ด.ญ.อมราพรรญ อุสิทธิ์ ม.2/7 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/167436

รูปภาพของ stn39402

ด.ญ.กานต์ระวี สะอาด ม. 2/7 เลขที่ 41 

http://www.thaigoodview.com/node/167433

รูปภาพของ stn39400

ด.ญ.สุชานันท์ หลวงอินทร์ ม.2/7 เลขที่ 39

http://www.thaigoodview.com/node/167426

รูปภาพของ stn39397

ด.ญ.กันยารัตน์ สำนองสุข ม.2/7 เลขที่ 36 

http://www.thaigoodview.com/node/167429

ด.ญ.หฤทัย    คำจุมพล ม.2/8 เลขที่12


http://www.thaigoodview.com/node/167428

ด.ญ.หฤทัย    คำจุมพล ม.2/8 เลขที่12


http://www.thaigoodview.com/node/167428

รูปภาพของ stn39368

ด.ญ.ณัฐธยาน์ คชประภา ม.2/7 เลขที่ 9 

http://www.thaigoodview.com/node/167425

รูปภาพของ stn39423

ด.ญ.สลินญา  บุตรช้าง ม.2/8  เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/167390

ด.ญ. ชลธิชา อัครพันธุ์ ม.2/8 เลขที่ 52

http://www.thaigoodview.com/node/167299

รูปภาพของ STN39579

http://www.thaigoodview.com/node/167298

ด.ญ เดือนเพ็ญ เกตุเเย้ม เลขที่ 49 ห้อง 2/8

รูปภาพของ mint39271

ด.ญ. สุมินตรา  ม่วงพรวน ม.2/5 เลขที่11


http://www.thaigoodview.com/node/167275

รูปภาพของ Fafern2544

ด.ญ. อวัสดา   สุภาสวัสดิ์ ม.2/5  เลขที่ 14


http://www.thaigoodview.com/node/167276

รูปภาพของ stn39294

ด.ญ.วริศรา  เจริญผล  ม.2/5  เลขที่ 34


http://www.thaigoodview.com/node/167285

รูปภาพของ stn39294

ด.ญ.วริศรา  เจริญผล  ม.2/5  เลขที่ 34


http://www.thaigoodview.com/node/167285

รูปภาพของ stn39292

 ด.ญ.จิรารัตน์ พุ่มเเย้ม ม.2/5  เ้ลขที่32


http://www.thaigoodview.com/node/167282

รูปภาพของ stn39292

 ด.ญ.จิรารัตน์ พุ่มเเย้ม ม.2/5  เ้ลขที่32


http://www.thaigoodview.com/node/167282

รูปภาพของ stn39393

ด.ญ.ณัฐรัตน์ สิงห์รักษ์ ม2/7 เลขที่32


http://www.thaigoodview.com/node/167292

รูปภาพของ stn39393

ด.ญ.ณัฐรัตน์ สิงห์รักษ์ ม2/7 เลขที่32


http://www.thaigoodview.com/node/167292

ด.ญ.อรพรรณ  ทองปรอน   ม.2/5  เลขที่ 37

http://www.thaigoodview.com/node/167288

รูปภาพของ stn39278

ด.ญ ปาณิสรา  วิจารณ์  ม.2/5  เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/167286

รูปภาพของ stn39444

http://www.thaigoodview.com/node/167290


ด.ญ พรรธิภา กลิ่ขจร ห้อง 2/8

รูปภาพของ stn39444

http://www.thaigoodview.com/node/167290

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 93 คน กำลังออนไลน์