งานครั้งที่ 5(1/2557)

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนส่งงานครั้งที่ 5 ตามที่ครูกำหนด ได้ในหน้านี้ที่ส่วนแสดงความคิดเห็น กหนดส่งให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้า วันที่ 14 สิงหาคม 57

รูปภาพของ stn39444

ด.ญ.พรรธิภา กลิ่นขจร ม.2/8 เลขที่ 36


http://www.thaigoodview.com/node/167784


 

รูปภาพของ STN39579

ด.ญ. เดือนเพ็ญ เกตุแย้ม ห้อง2/8 เลขที่49

http://www.thaigoodview.com/node/167781

ด.ญ.อรพรรณ    กลิ่นอ้น เลขที่21 ม.2/8


http://www.thaigoodview.com/node/167776

รูปภาพของ stn39393

http://www.thaigoodview.com/node/167774

ด.ญ.ณัฐรัตน์ สิงห์รักษ์ ม.2/7 เลขที่32

รูปภาพของ stn39386

http://www.thaigoodview.com/node/167765

ชื่อ ดญ อมราพรรณ อุสิทธิ์ ชั้น ม2/7 เลขที่ 25

รูปภาพของ stn39450

ด.ญ.ปณัฐดา องค์วงค์สกุล ม.2/8 เลขที่42

http://www.thaigoodview.com/node/167763

ด.ญ.หฤทัย  คำจุมพล เลขที่12 ม.2/8

http://www.thaigoodview.com/node/167637

รูปภาพของ mint39271

ด.ญ. สุมินตรา ม่วงพรวน ม.2/5 เลขที่11


http://www.thaigoodview.com/node/167762

ด.ญ.นานามิ    งะตะ  เลขที่19 ม.2/8

http://www.thaigoodview.com/node/167654

รูปภาพของ stn39296
 ด.ญ.สุวิภา   ธนากิจเวชเสถียร  ม.2/5  เลขที่36

  http://www.thaigoodview.com/node/167746

รูปภาพของ Fafern2544

 


ด.ญ.อวัสดา     สุภาสวัสดิ์   ม.2/5  เลขที่ 14


http://www.thaigoodview.com/node/167760

รูปภาพของ stn39292

ด.ญ.จิรารัตน์ พุ่มแย้ม ม.2/5 เลขที่32


http://www.thaigoodview.com/node/167636

รูปภาพของ stn39294

ัด.ญ.วริศรา  เจริญผล  ม.2/5 เลขที่ 34


http://www.thaigoodview.com/node/167633

รูปภาพของ stn39438

ด.ญ.ณัฐณิชา ชุมผล  ห้อง2/8 เลขที่31

 

http://www.thaigoodview.com/node/167621

รูปภาพของ stn39402

                                  

                 ด.ญ กานต์รวี สะอาด ม2/7 เลขที่ 41

 http://www.thaigoodview.com/node/167655

รูปภาพของ stn39278

ด.ญ.ปาณิสรา วิจารณ์   ม.2/5  เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/167592

รูปภาพของ NB39414

ด.ญ. กรวรรณ หอมรื่น ห้อง2/8 เลขที่7

http://www.thaigoodview.com/node/167604

รูปภาพของ stn39397

ด.ญ.กันยารัตน์ สำนองสุข ม2/7 เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/167613

รูปภาพของ stn39368

ด.ญ.ณัฐธยาน์  คชประภา ม.2/7 เลขที่ 9 

http://www.thaigoodview.com/node/167521

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์