บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานเเพทย์ สถานศึกษาเเละอุตสาหกรรม

รูปภาพของ stn39402

                                                                     คอมพิวเตอร์ในงานเเพทย์ 

                           

                                                      

        

คอมพิวเตอร์ในงานแพทย์ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานแพทย์นั้น มีหลายด้านที่จำเป็นต้องนำเข้ามาใช้งานแต่ละฝ่าย เช่น การนำเข้ามาใช้ในงานธุรการ ใช้บันทึกและค้นหาทะเบียนประวัติผู้ป่วย ตารางในการนัดผู้ป่วย การรับจ่ายยา และข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน

นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ยังสามารถช่วยในการตรวจโรค เช่น การตรวจคลื่นสมอง บันทึกการเต้นของหัวใน การเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยในเรื่องข้อมูลในการรักษาโรคมะเร็ง ข้อมูลประกอบการผ่าตัด การสั่งยา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะสามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการรักษาผู้ป่วย

นอกจากนั้น ยังใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจรักษาผู้ป่วย ในรูปแบบของหุ่นยนต์ (Robot) มาช่วยในการผ่าตัดสมอง ซึ่งหุ่นยนต์สามารถคำนวณและเคลื่อนไหวเพื่อผ่าตัดสมองหรือกะโหลกศีรษะ การนำหุ่นยนต์มาช่วยในการทำศัลยกรรม ให้มีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสุขภาพร่างกาย เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้เครื่องมือแพทย์สมัยใหม่ล้วนแต่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น

                                                                 คอมพิวเตอร์ในงานสถานศึกษา

                                                   

คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา คอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาใช้ในสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย อาจแบ่งออกเป็นการใช้งานเพื่อใช้ในการจัดการการศึกษา และใช้ในการเรียนการสอน

เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียน แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือสามารถ โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่นเดียวกับการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้องตามปกติ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เรียน กล่าวคือ ประเภทติวเตอร์ ประเภทแบบฝึกหัด ประเภทการจำลอง ประเภทเกม ประเภทแบบทดสอบซึ่งในแต่ละประเภทก็มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนแต่วิธีการที่แตกต่างกันไป ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือช่วยลดความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เช่นผู้ที่มีผลการเรียนต่ำ ก็สามารถชดเชยโดยการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ และสำหรับผู้มีผลการเรียนสูงก็สามารถเรียนเสริมบทเรียนหรือเรียนล่วงหน้าก่อนที่ผู้สอนจะทำการสอนก็ได้

                                                            คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

                                                     

   คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม ความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนผลิต กำหนดเวลา การวางแผนด้านการใช้จ่ายเงิน วางแผนการปฏิบัติงาน และการควบคุมการผลิต ในวงการอุตสาหกรรมนับได้ว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การวางแผนการผลิต กำหนดเวลาการผลิต การออกแบบจนกระทั่งถึงการผลิตสินค้า ควบคุมระบบการผลิตและระบบคุณภาพทั้งหมด ในรายงานทางอุตสาหกรรมได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ตลอดจนโรงงานผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นการทำลายวงจรลงบนแผ่นปริ้น ชึ่งจะช่วยในความสะดวกสบาย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์