วิเคราะห์ข้อสอบ ฟิสิกส์ O-NET ย้อนหลัง 3 ปี

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 

 

บทที่ เนื้อหา ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551
1 บทนำ - - -
2 การวัดและการนำเสนอข้อมูล - - -
3 การเคลื่อนที่แนวตรง 6 2 5
4 มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ - - 1
5 สมดุลกล - - -
6 งาน กำลังและพลังงาน - - -
7 โมเมนตัม - - -
8 คลื่นน้ำ 3 2 1
9 คลื่นเสียง 3 2 1
10 คลื่นแสง - - 1
11 ไฟฟ้าสถิต 2 - 1
12 ไฟฟ้ากระแสตรง - - -
13 ไฟฟ้าแม่เหล็ก - 4 2
14 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 2 4 2
15 ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของก๊าซ - - -
16 สมบัติของสาร - - -
17 ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 3 2
18 อะตอม 1 - -
19 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 4 7 6

 

สร้างโดย: 
ครูอาทร สอนสุภาพ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 25 คน และ ผู้เยี่ยมชม 238 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbrsirirak
  • nbr12414
  • NBR13202
  • nbr14503
  • sss29267