วิเคราะห์ข้อสอบ ฟิสิกส์ O-NET ย้อนหลัง 3 ปี

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 

 

บทที่ เนื้อหา ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551
1 บทนำ - - -
2 การวัดและการนำเสนอข้อมูล - - -
3 การเคลื่อนที่แนวตรง 6 2 5
4 มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ - - 1
5 สมดุลกล - - -
6 งาน กำลังและพลังงาน - - -
7 โมเมนตัม - - -
8 คลื่นน้ำ 3 2 1
9 คลื่นเสียง 3 2 1
10 คลื่นแสง - - 1
11 ไฟฟ้าสถิต 2 - 1
12 ไฟฟ้ากระแสตรง - - -
13 ไฟฟ้าแม่เหล็ก - 4 2
14 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 2 4 2
15 ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของก๊าซ - - -
16 สมบัติของสาร - - -
17 ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 3 2
18 อะตอม 1 - -
19 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 4 7 6

 

สร้างโดย: 
ครูอาทร สอนสุภาพ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 186 คน กำลังออนไลน์